Nå skal det feies, saltes og strøs av en annen entreprenør

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen har gitt PEAB Anlegg AS i oppdrag å vedlikeholde veiene våre de neste fem årene.

DEL

PEAB overtar etter Veidekke Industri AS som har hatt driftsavtalen med Statens vegvesen de siste årene.

Kontrakten gjelder for drift og vedlikehold av en rekke veier øst for Glomma:

Det er snakk om fylkesveier, samt gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesvegir, med tilhørende sidearealer i hele Aurskog-Høland og deler av Fet, Sørum og Nes. Området grenser til Østfold i sør, Sverige i øst, Glomma i vest og Hedmark i nord. 

Oppdraget omfatter et veinett som består av rundt 470.605 kilometer vei – av dette er 439.389 kilometer fylkesvei og 31.216 kilometer gang- og sykkelvei, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Viktig

PEAB Anlegg får med dette ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. I tillegg skal driftsoperatøren ha tett samhandling med Vegvesenet, sørge for informasjon til publikum og håndtere øvrige oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Brua kan forandre «alt»: – Åpner for nye næringsetableringer, arbeidsplasser og tilflytting

PEAB Anlegg as overtar etter Veidekke Industri AS, og kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2017 – 31. august 2022.

– Denne kontrakten er veldig viktig for oss. Vi blir målt på kvalitet på veiene våre hver eneste dag, og drift og vedlikehold er avgjørende for at vi kan levere den ønskede kvaliteten, sier sier Tore Dyrseth i Statens vegvesen.

Artikkeltags