Fysioterapeut Rikke Munk ved Avanciaklinikken på Bjørkelangen er én av to doktorgradsstipendiater ved Høgskolen i Oslo og Akershus som fram til 2022 skal studere en gruppe pasienter det i dag er liten informasjon om:

Personer over 55 år med ryggplager.

Vondter i ryggen er det som plager flest og koster mest i Norge i dag. For å vite mer om pasientgruppen over 55 år, trenger stipendiatene 600 deltagere.

– Per i dag har vi 140. Foreløpig har vi en lang vei å gå, sier Munk til Indre Akershus Blad.

Forskning viser at opp mot 80 prosent av alle nordmenn vil oppleve ryggplager i løpet av livet. I 2000 kostet ryggplager det norske samfunnet over 17 milliarder kroner. Dette beløpet har steget betraktelig på de 17 årene som har gått.

– Størsteparten av dagens ryggforskning er gjort på personer under 60 år. Men plagene er også store blant eldre. Når vi vet at antallet over 60 år vil stige med 56 prosent mellom 2010 og 2050, er det viktig å ha et godt forskningsgrunnlag også for denne aldersgruppen, sier fysioterapeuten.

– Hva skal kartlegges?

– Per i dag vet vi ikke hva som karakteriserer denne pasientgruppen. Hvilke plager de har, hvem som blir fort bra, hvem som ender opp med vedvarende plager eller hvilken behandling disse får.

– Hvem kan delta?

– Du må være over 55 år og nylig, innenfor de siste seks ukene, ha tatt kontakt med fysioterapeut, kiropraktor eller lege grunnet ryggplager. Også må du må kunne stille til 1,5 times starttest på Avanciaklinikken på Bjørkelangen, hvor du skal svare på et spørreskjema og gjennomgå en funksjonsundersøkelse.

Studien er et internasjonalt samarbeid mellom noen av verdens fremste ryggforskere. Per i dag er det fem land som deltar, Nederland, Australia, Brasil, England og Norge.