40 jervekull påvist i 2017

JERVESPOR I SNØEN: Statens naturoppsyn står for sporing og yngleregistrering av jerv. Illustrasjonsfoto.

JERVESPOR I SNØEN: Statens naturoppsyn står for sporing og yngleregistrering av jerv. Illustrasjonsfoto. Foto:

DEL

40 jervekull er i år registrert i Norge. Dette er ifølge Rovdata det laveste antallet siden 2002. Rovdata skriver at bestanden er omtrent på bestandsmålet, som er 39 ynglinger.

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører en årlig registrering av jervehi med kull av jervevalper om våren. Rovdata går gjennom materialet og kvalitetssikrer det.

– Vi registrerert at antall registrerte jervekull har hatt en nedadgående trend de siste to årene, men bestanden er i år fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige jervekull i Norge, som Stortinget har bestemt, sier Rovdata-leder Jonas Kindberg i et nyhetsbrev.

I Hedmark har SNO fulgt opp 33 ynglelokaliteter, og dokumentert sju ynglinger, pluss én antatt yngling og én usikker. I Sør-Trøndelag er 21 hilokaliteter sjekket, og oppsummeringen i NINA-rapporten viser én antatt og én usikker yngling.

Antall voksne jerver i landet regnes ut på bakgrunn av kull-tallet. 40 kull i år, 50 i fjor og 65 kull i 2015 tilsvarer en bestand på 324 voksne dyr, ifølge Rovdata.

Etter vedtak fattet av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av ti av de 40 registrerte jervekullene i år. Seks tisper og tjue valper er skutt i forbindelse med hiuttakene.

Artikkeltags