Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen fraråder fiberutbygging

Artikkelen er over 4 år gammel

RØMSKOG: Rådmannen anbefaler politikerne å si nei til Romerike Bredbånds tilbud om fiberutbygging.

KAMPANJE! Få full digital tilgang og papiravisen i fire uker for kun 49,-

Mandag skal politikerne i formannskapet si ja eller nei til et tilbud fra Romerike Bredbånd AS om utbygging av fiber til rundt 100 husstander ved kommunesenteret.

Fiberleverandøren forutsetter at kommunen bidrar med 750.000 kroner. Rådmann Anne Kirsti Johnsen anbefaler politikerne å skrinlegge fiberprosjektet.

Det var Rømskog kommune som tok initiativ til å utrede mulighetene for fiberutbygging i kommunen, og konsulentselskapet Dekningsspesialisten AS ble hanket inn for å hjelpe til.

80 prosent ble 90 prosent

Våren 2015 kom det 100 tilbakemeldinger fra innbyggere da interessen ble luftet.

– Arbeidet går framover, og vi har laget en plan som tar sikte på å dekke 80 prosent av kommunen. Nå er det opp til politikerne hvor stort omfanget faktisk blir, sa Lars Henrik Erichsen i Dekningsspesialisten AS til Indre Akershus Blad i august i fjor.

Tre utbyggere ble kontaktet, men både Telenor og Halden Dataservice svarte blankt nei. Romerike Bredbånd viste seg å være eneste utbygger som i det hele tatt ville vurdere fiber i Rømskog.

Politikerne hadde opprinnelig satt av 1 million kroner til å subsidiere fiberutbyggingen i sitt budsjett. Dette ble imidlertid senket til 750.000 kroner, etter forslag fra rådmannen. Vedtaket forutsatte også at 90 prosent av innbyggerne, altså 315 husstander, ble gitt mulighet for tilknytning.

Dermed var Dekningsspesialistens mål på 80 prosent dekning blitt til «minst 90 prosent».

I saksutredningen skrev rådmannen at «Det er cirka 350 husstander på Rømskog, og med utgangspunkt i at nesten 100 allerede har sagt seg interessert, synes 150 som et realistisk antall».

– Hvor kom dette tallet med 90 prosent inn i bildet?

– Det husker jeg ikke helt i farta. Det var i hvert fall mye diskusjon om dette da saken ble behandlet, svarer rådmann Anne Kirsti Johnsen.

Det ble startet forhandlinger med Romerike Bredbånd, og målet var at et spleiselag skulle sikre fiberutbyggingen. Tanken var at 1/3 av investeringskostnadene skulle dekkes av kommunen, 1/3 av abonnentene i form av tilkytningsavgift og 1/3 av Romerike Bredbånd.

Men etter at Romerike Bredbånd hadde sett nøyere på tallene fant leverandøren ut at prosjektet blir for dyrt. Mye av tallgrunnlaget som var hentet inn var feilbudsjettert.

Romerike Bredbånd konkluderte med at det kan tilbys fiber til rundt 100 husstander sør for kommunehuset og i Østkroken, forutsatt at kommunen fortsatt bidrar med 750.000 kroner.

Dette skal politikerne ta stilling til i formannskapet i dag, og rådmannen anbefaler politikerne å takke nei til tilbudet.

– Ja, det er vedtatt en kommunal egenandel, men vi mener det er feil å bruke disse pengene på så få husstander, sier rådmannen.

– Synd for rømsjingene

Daglig leder Roar Olsen i Romerike Bredbånd er overrasket over rådmannens innstilling, og mener tilbudet fra bredbåndsleverandøren er en gylden sjanse for Rømskog til å komme i gang med fiberutbygging.

– Rømskog er absolutt ikke noe gullkantet område å bygge fiber i. Det er lange strekk og mye risiko. Vi har ingen andre forpliktelser enn at vi ser at rømsjingene trenger fiber. Ser man på rapporter over bredbåndsdekning i kommuner er Rømskog like dårlig stilt som mange vestlandskommuner og Nord-Trøndelag, sier Olsen.

Han er også overrasket over det bastante vedtaket om «minst 90 prosent», og mener dette ikke har vært tydelig kommunisert fra kommunens side.

– 150 husstander har hele tiden vært måltallet fra vi kom inn i bildet. 100 husstander er et «worst case scenario», og vi vil komme veldig nær 150, sier Olsen.

Roar Olsen mener det er muligheter for å nå flere etter hvert, blant annet om det kan legges fiber når kommunen oppgraderer vann og avløpsnettet.

– Men dette er fortsatt på planstadiet, og vi kan derfor ikke forplikte oss til mer enn rundt 100 husstander i første omgang, sier Olsen.

Utopisk med 90 prosent dekning

Et separat prosjekt med fiber i Trosterud/Utroa, som Rømskog kommune har fått offentlige midler til å gjennomføre, kan også gi muligheter for videre utbygging om Romerike Bredbånd skulle vinne dette anbudet. Prosjektet er ennå ikke ute på anbud, selv om beviligningen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) ble klar høsten 2015.

– Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter når det gjelder fiberutbyggingen, sier Olsen.

Å nå 315 husstander i Rømskog, slik politikerne setter som minstekrav, mener Olsen er utopisk om man ikke har ubegrenset med midler. Han mener rundt 200 husstander kan være oppnåelig på sikt.

– Rømskog er absolutt ikke noe gullkantet område å bygge fiber, men skal det bli noe må man begynne et sted. Dersom Rømskog takker nei i denne omgang er jeg redd det kan bli en lang vei å gå, sier Olsen, og viser til den lunkne interessen fra andre utbyggere.

Kommentarer til denne saken