Nå får du én beholder til

NY BEHOLDER: Mads Bjørge fra Vaktmester Borg AS (t.v.) plasserer ut beholdere for glass og metall for Roaf, her ved renovasjonsleder Thomas Edseth.

NY BEHOLDER: Mads Bjørge fra Vaktmester Borg AS (t.v.) plasserer ut beholdere for glass og metall for Roaf, her ved renovasjonsleder Thomas Edseth. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

BJØRKELANGEN: Mandag ble de første beholderne for glass- og metallemballasje plassert ut i Aurskog-Høland.

DEL

Som et prøveprosjekt skal privathusholdningene i Aurskog-Høland og Rømskog kommuner kaste glass og metall i egne dunker på hjemmebane.

– Det blir enklere for publikum, og dette gir bedre gjenbruk av alle typer avfall, sier renovasjonsleder Thomas Edseth i Romerike Avfallsforedling IKS (Roaf).

TO BLIR TRE: Privathusholdninger i Aurskog-Høland og Rømskog får utdelt en tredje beholder som skal benyttes til glass- og metallemballasje.

TO BLIR TRE: Privathusholdninger i Aurskog-Høland og Rømskog får utdelt en tredje beholder som skal benyttes til glass- og metallemballasje. Foto:

To blir til tre

Fra før har innbyggerne i Aurskog-Høland og Rømskog hatt to beholdere – én til mat- og restavfall og én til papir. Glass og metall har hittil blitt kastet i egne beholdere på sentralt plasserte steder, men nå får innbyggerne en egen dunk til dette.

Mandag ble de aller første beholderne plassert ut i Eidslia på Bjørkelangen. I løpet av høsten skal de være på plass hos alle abonnentene i de to kommunene.

De observante drar kanskje kjensel på den slanke beholderen med brunt lokk. Dette er faktisk de samme som ble brukt til matavfall før Aurskog-Høland og Rømskog ble en del av Roaf.

– Dette er gjenbruk. Beholderne ble samlet inn i fjor, og har blitt sortert, vasket og omprofilert. De vi ikke kunne bruke om igjen er blitt sendt til gjenvinning, sier Edseth.

I dag tømmes mat- og restavfallet hver 14. dag, og papiravfallet én gang i måneden. Glass- og metallbeholderen blir tømt hver 8. uke.

– Vi håper innbyggerne er disiplinerte og bare kaster det som hører hjemme i beholderen. Mottaksanleggene er dimensjonert for matvareemballasje, og ikke bremseskriver, bildeler og slike ting, sier Edseth.

Kommer for å bli

Ifølge administrerende direktør Øivind Brevik i Roaf er dette fremtidens løsning.

– Dette startet som en pilot, men siden vi begynte å planlegge egne beholdere for glass- og metallemballasje har det blitt en mer naturlig del av innsamlingsløsningen, sier administrerende direktør Brevik.

Så disse beholderne er kommet for å bli i Aurskog-Høland og Rømskog?

– Absolutt.

– Når vil resten av Roaf-kommunene få samme løsning?

– Planen er å rulle ut dette i flere kommuner, men vi kan ikke gjøre det så hurtig som i Aurskog-Høland og Rømskog, sier Breivik.

I de to kommunene hastet det med å få på plass en ny løsning. Miljøstasjonene skulle bort og husholdningene skulle få beholdere for papir, som de ikke hadde hatt tidligere.

– I andre kommuner har vi en ganske velfungerende ordninger. Det er 200 glass- og metallbeholdere rundt i de andre kommunene.

Roaf vil bruke erfaringene fra Aurskog-Høland og Rømskog i sin videre strategi.

– Flere resirkulerer

Ifølge renovasjonsleder Thomas Edseth forventer Roaf at mengden glass og metall til som resirkuleres vil øke med den nye ordningen.

– Erfaringene er gode fra andre steder dette er innført. En mye høyere andel blir resirkulert når husholdningene har egne beholdere til glass og metall, sier Edseth.

Derfor er Roaf veldig optimistiske med tanke på prøveprosjektet. Det viser seg nemlig at en god del glass og metall havner i restavfallet i dag. Det kan medføre at dette skjærer opp poser og blander seg med matavfallet, slik at det blir en lavere utnyttelsesgrad.

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for 10 kommuner, og betjener 190 000 innbyggere. Selskapet har over 80 ansatte og en omsetning på vel 200 millioner.

Aurskog-Høland og Rømskog ble en del av Roaf i 2015.

– Overgangen har gått veldig bra. De fleste innbyggerne virker veldig fornøyde ifølge tilbakemeldingene, sier rådgiver Sten Finholt i Roaf.

Artikkeltags