Seks personer evakuert: – Det var en kraftig brann som utviklet seg fort

Så langt er det uklart for politiet hva som forårsaket brannen.