(Romerikes Blad)

Siden høsten 2016 har mannen sittet varetektsfengslet. Nå er han tiltalt for flere tilfeller av grov voldtekt, voldtekt og grove trusler mot over 300 unge gutter.

I tillegg er det gitt en straffereaksjon i form av prosessøkonomiske påtaleunnlatelser for seksuelle straffbare forhold begått mot ytterligere rundt 160 unge gutter.

Det kommer fram i en fersk tiltale som er tatt ut av statsadvokatene i Oslo.

Ofrene skal komme fra hele landet, i tillegg til at det også skal finnes flere ofre i både Sverige og Danmark.

Filmet

Gjennom å utgi seg for å være en jente på nettet i ulike sosiale medier skal mannen ha klart å skaffe seg guttenes tillit. Etter hvert skal guttene ha blitt overtalt til å sende fra seg nakenbilder og videoer til romerikingen.

Hvis ofrene har nektet har de blitt truet med at romerikingen ville spre materiale han hadde fått tilsendt på nettet. Mannen er derfor i flere av tiltalepunktene tiltalt for både voldtekt og grov voldtekt.

Ved flere tilfeller har han også fysisk møtt fornærmede og utført seksuelle handlinger med vedkommende. Ifølge tiltalen skal noe av dette ha blitt filmet.

Blant annet skal han ha fristet de unge guttene med penger, snus og nakenbilder av «Sandra» – jenta han utga seg for å være på nettet.

Tiltalte har hatt en aktiv karriere som fotballdommer, men overgrepene skal ikke ha tilknytning til hans dommergjerning.

– Tar det svært tungt

Mandag ble den omfattende 80 sider lange tiltalen forkynt for mannen.

Advokatene Gard A. Lier og Gunhild Lærum er mannens forsvarere. De forteller at deres klient tok tiltalen med fatning.

– Han visste hva som kom. Han har vært forberedt på dette i lang tid.

– Det er en svært omfattende tiltale. Omfangsmessig er dette den største saken i Norge i sitt slag, sier Lærum.

Hun forteller videre at den tiltalte mannen tar saken svært tungt.

– Han er veldig preget og ekstremt lei seg, sier hun.

– Tiltalte har samarbeidet godt med politiet helt siden han ble tatt. Han har erkjent de faktiske forhold siden dag én, sier hun.

Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Når det gjelder spørsmålet om straffskyld, gjenstår det å gå igjennom de mest alvorlige tiltalepunktene som går på voldtekt, sier Lærum.

Glad han ble tatt

Hun sier mannen er glad for at han til slutt ble tatt av politiet.

– Han var nok ikke det den dagen det skjedde, men nå i ettertid er han veldig glad for at han ble tatt. Han innser at han ikke hadde greid å stoppe om han ikke hadde blitt oppdaget, sier hun.

– Han har levd et dobbeltliv. I tillegg til det vanlige livet, har han levd et ulovlig liv på nett. Han har hatt et avhengighetsforhold til denne nettverdenen, fortsetter Lærum.

Saken fortsetter under bildet.

 

Mannens forsvarere forteller at tiltalte nå går i terapi, og at de opplever at han har forandret seg enormt i løpet av de årene de har hatt kjennskap til ham.

– Er han blitt utredet?

– Ja. Han er strafferettslig tilregnelig, svarer Lærum.

– Han er ekstremt lei seg på vegne av de fornærmede i saken. Tiltalte ønsker å møte i retten og forklare seg og samarbeide. Han vil også å be om unnskyldning til dem som ønsker å ta imot det, fortsetter forsvarsadvokaten.

– Ser tiltalte på seg selv som pedofil?

– Nei. Han har ikke gått målrettet etter mindreårige, sier forsvarer Gard A. Lier.

«Operasjon Sandra»

Etterforskningen av saken som har fått navnet «OP: Sandra» – etter et av kallenavnene til den tiltalte romerikingen i sosiale medier – har kostet politidistriktet enorme ressurser siden starten.

Ifølge politiet var det på et tidspunkt så mange som 15 etterforskere som arbeidet med saken som først startet i et annet politidistrikt.

– Øst politidistrikt har nedlagt et betydelig arbeid med etterforskning av saken. Det er beslaglagt store mengder med chattefiler, filmer og bilder som har vært svært tidkrevende å gjennomgå. I tillegg har identifisering av de fornærmede i saken vært arbeidskrevende, skriver statsadvokat Guro Hansson Bull i en pressemelding.

Tiltalen som er utferdiget av hennes kollega Per Egil Volledal, er på formidable 80 sider.

Rettssaken er ventet å vare nesten trekvart år.

Den er berammet fra og med 22. januar 2019, og er ventet å pågå til og med september 2019.

Volledal og Bull vil sammen med konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik utgjøre aktoratet i saken.

Koordinerende bistandsadvokat for de mange ofrene i saken er advokat Christian Lundin.

Statsadvokaten har allerede varslet at det tas forbehold om å nedlegge påstand om forvaring.

Mannen er siktet etter følgende paragrafer i straffeloven:

§ 252: Grov tvang, strafferamme inntil seks års fengsel.

§ 264: Grove trusler, strafferamme inntil tre års fengsel.

§ 291: Voldtekt, strafferamme inntil 10 års fengsel.

§ 293: Grov voldtekt, strafferamme inntil 21 års fengsel.

§ 295: Misbruk av overmaktsforhold og lignende, strafferamme inntil seks års fengsel.

§ 299b: Voldtekt av barn under 10 år, strafferamme inntil 10 års fengsel.

§ 302: Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, strafferamme inntil seks års fengsel.

§ 305: Seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år, strafferamme bot eller inntil ett år i fengsel.

§ 306: For å ha forsøkt å avtale et møte med barn under 16 år, og med forsett om å begå en handling med barnet som voldtekt, seksuell omgang og seksuell handling.

§ 309: For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang med en person under 18 år.

§ 311: Framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn, strafferamme inntil tre års fengsel.

I tillegg er han siktet etter tilsvarende bestemmelser i straffeloven fra 1902. Dette fordi flere av overgrepene skal ha skjedd i årene før den nye straffeloven trådte i kraft i 2015.

Kilde: Lovdata.no

Var pågrepet

Mannen i 20-årene ble først varetektsfengslet sommeren 2016 for lignende forhold i Ringerike fengsel.

Da han ble sluppet fri fortsatte han med overgrepene før han igjen ble pågrepet samme høst. Siden den gang har han sittet varetektsfengslet, mens politiet har rullet opp saken som gikk fra å gjelde noen få mindreårige gutter til å omfatte over 400.

Enkelte av sakene strekker seg helt tilbake til 2011, men i all hovedsak dreier de straffbare forholdene seg om hendelser fra 2014, 2015 og fram til han ble pågrepet i 2016.

Én anmeldelse

Politiadvokat Sindre Stave opplyste til RB i fjor at det var en svært høy terskel blant de fornærmede for å ta kontakt med politiet.

– Mange har nok sett på dette som skamfullt og har ikke ønsket å snakke med oss om kontakten med siktede, sa Stave.