(Romerikes Blad)

– Vi betegner dette som et stort angrep og Fylkesmannen utferdiget fellingstillatelsen på eget initiativ sammen med Fylkesmannen i Oppland, forteller viltforvalter Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Romerikes Blad.

Han sier at folkene fra Statens naturoppsyn (SNO) som har vært på stedet er temmelig sikre på at det har vært en ulv som har drept eller skadet sauene.

Det er så langt ikke bekreftet at sauene tilhører sauebønder i Hurdal, da området også brukes av husdyrholdere fra Toten og Hadeland.

En av grunnene til at myndighetene ikke nølte med en fellingstillatelse er at området er prioritert for beitedyr.

– Når det kanskje er så mye som 20.000 sauer på beite i dette området, sier det seg selv at vi ikke kan ha en ulv vandrende i området. Området ligger også utenfor ulvesona, sier Stokkereit.

Fellingstillatelsen gjelder fra tirsdag klokka 08.15 til fredag 2. juni klokka 12.00.

Stokkereit bekrefter at det har vært flere ulveobservasjoner i Hurdal gjennom våren.

– Vi har også fått meldinger om ulvespor i nærheten av Mistberget rundt 17. maihelga. 27. mai fikk vi en melding om en ulv i nordre del av Feiring, fortsetter Stokkereit.

Så langt er det ingen ting som tyder på at det er flere enn en ulv i området.

Fellingstillatelsen gjelder et større område i Hurdal, Eidsvoll, Østre og Vestre Toten, Lunner og Gran kommuner:

Nord for E16 fra E6 mot Lunner, øst for riksvei 4 nord til kryss mellom riksvei 4 og fylkesvei 244, øst for fylkesvei 244 til Lena, videre sør og vest for fylkesvei 33 til kryss E6, videre vest av E6 til kryss E16. Dette er deler av kommunene.