(Romerikes Blad)

I alt 493.228 personer står oppført i jegerregisteret. Av disse er 493.000 menn og 67.000 kvinner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt har økningen i registeret vært på litt over 10.000 personer på ett år, men økningen de siste fem årene har vært formidabel – spesielt andelen kvinner. De siste fem årene har antall mannlige jegere økt med 6 prosent, mens antall kvinnelige jegere har økt med 21 prosent.

 

Ikke alle i jegerregisteret har betalt jegeravgiften for jaktåret 2016/17. 202.400 nordmenn har betalt avgiften, en økning på 4.100 fra forrige jaktår. Blant fylkene er det Akershus som har flest betalende jegere med 19.100, fulgt av Sør-Trøndelag med 16.100.

I tillegg til norske jegere betalte 2.000 utenlandske jegere fra i alt 39 land jegeravgift i Norge for jaktåret 2016/2017. Hovedtyngden av disse kommer fra Danmark (39 prosent), Sverige (27 prosent) og Tyskland (14 prosent).

(©NTB)