(Romerikes Blad)

Det skriver Amedia i en pressemelding torsdag morgen.

Salget av avisen ble godkjent av selskapets generalforsamling 21. juni, og overtagelsen vil finne sted i begynnelsen av juli måned. 

– Eierskiftet er den beste løsningen vi nå kunne få og gir oss trygghet for at vi nå kan befeste vår posisjon som den viktigste lokale nyhetsformidleren i Nittedal både på papir og digitalt. Vi har vært med på å gjøre Nittedal til et godt lokalsamfunn å bo i, og den oppgaven kan vi nå fortsette, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Varingen, Jan M. Fossen i en kommentar.

Fossen vil fortsette som leder for avisen. 

Venter på godkjennelse

Varingen kommer ut to ganger i uken, har et opplag på 5.230 eksemplarer og en omsetning på snaut 15 millioner kroner. Avisen ble startet i 1946, og 49 lokale lag og foreninger har vært aksjonærer i selskapet. 

Amedia har kjøpt utgiverrettighetene med tilhørende eiendeler og overfører disse til et nytt aksjeselskap som skal drive avisen videre. Avtalen mellom Amedia og aksjonærene er betinget av en godkjennelse fra Konkurransetilsynet. 

– Vi er glade for at Amedia har sagt seg villig til å overta eierskapet til Varingen. Amedia er den fremste utvikleren av lokalmedier i Norge, og vil være en god eier som vil tilføre Varingen nødvendig kompetanse og utviklingskraft, sier styreleder John Ivar Rygge i en kommentar.

Han opplyser at det var avisen selv som tok kontakt med Amedia for å finne en fremtidsrettet løsning. 

AMEDIA: – Langsiktig løsning

Konserndirektør Pål Eskås i Amedia gleder seg over at Amedia med overtagelsen bidrar til en løsning som vil være langsiktig, til beste for avisen, Nittedal-samfunnet og de ansatte. 

– Varingen passer godt inn i Amedias avisportefølje, med dekningsområde som ligger mellom Romerikes Blad i øst og avisen Hadeland i nord. Varingen har hatt behov for å bli en del av en større enhet for å kunne gjennomføre nødvendige omstillinger, digitalisere sitt tilbud til leserne og sikre en bærekraftig utvikling. Amedia har den infrastrukturen Varingen trenger og kompetanse som vil være nyttig for avisen fremover,  sier Eskås.