Blant over 100 søkere fant butikksjefen sin nestleder. Hun behøvde ikke å gå så langt!

Noen ganger er det ikke nødvendig å gå så langt for å finne en ny medarbeider.