(Romerikes Blad)

Det er staller i Ullensaker, Lørenskog, Eidsvoll, Nannestad, Aurskog-Høland, Nittedal og Enebakk som har blitt båndlagt. Noe som beyr at ingen hester får komme inn eller ut av stallområdet, melder Mattilsynet.

Stengingen kommer som følge av et føll som er bekreftet smittet med bakterien salmonella typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet.

Mattilsynet forteller at det også vil bli tatt prøver av et stort antall hestern som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet.

Alle hestene skal ha vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

 

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

 

Begrens unødvendig kontakt

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet.

– Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

 

Venter på prøvesvar

I tillegg til hestene som står oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen, er det et større antall kontaktbesetninger spredd over ulike deler av landet. Disse har også blitt båndlagt, noe som betyr at hestene ikke kan flyttes, og at stallen er stengt for besøk.

Mattilsynet er stort sett ferdige med prøvetaking av disse, og venter nå på prøvesvar fra Veterinærinstituttet for å kunne frigi besetningene eller gjøre tiltak for å sanere smitten. Slike tiltak vil normalt bestå av nedvasking av stall og prøvetaking av dyra fram til dyreholdet kan friskmeldes.

I tillegg til stenging av stallene på Romerike er det flere andre kommuner som også er berørt:

Områder med båndlagte staller pr. 13. juni 2018

Oslo

Asker

Mysen

Rakkestad

Trøgstad

Fredrikstad

Buskerud (fire staller)

Kristiansand

Bergen

Mjøsområdet

Finnskogen