KAMPANJE! Få full digital tilgang og papiravisen i fire uker for kun 49,-

Ifølge en oversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har bare 21 prosent av innbyggere over 15 år i Aurskog-Høland digital postkasse. Det er dårligst i fylket, og godt under for eksempel Sørum (26 prosent) og Fet (25 prosent).

Gjennomsnittet for Akershus ligger på 27 prosent, og det er nest best i landet, kun slått av hovedstaden (29 prosent).

Unnagjort på kort tid

Mona Texnes fra Løken hadde inntil i går ingen digital postkasse, men på Indres oppfordring gjør hun noe med dette. Texnes har funnet fram sin kodebrikke for bank-ID og er klar for registrering.

På et par minutter – etter at hun har tastet inn personnummer, e-postadresse og valgt et passord – er det hele i orden, og hun er klar for å motta brev digitalt.

– Samboeren min Espen ordnet dette på vårparten. Dette var jo veldig enkelt, sier Texnes.

Hun ser flere fordeler med å ha en digital postkasse.

– Miljømessig er det veldig bra, for det blir ikke så mye papir. Dessuten har man det samlet på ett sted, og slipper å leite etter ulike brev på papir, sier Texnes.

Sørum og Fet er digitale

Ifølge Difi bruker det offentlige én milliard kroner på porto hvert år. Mer digital post kan spare blant annet helsesektoren og utdanningssektoren for store summer.

Fet kommune startet å sende brev digitalt ved årsskiftet, mens Sørum var tidligere ute. Aurskog-Høland skulle være i gang 1. september, men er blitt forsinket. Ifølge Kjellaug Johansen, leder for dokumentsenteret, skal det være på plass i løpet av høsten.

– Hvilke typer brev kan man få digitalt fra kommunen?

– Flere typer, men det som vil spare oss for mest porto er ulike vedtak for eksempel om skole, byggesaker og så videre. Vi forventer store besparelser både i penger og tid, sier Johansen, og understreker at kommunen sender brev i posten til de som foretrekker det.

Ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland har hatt digital postkasse i nærmere ett års tid.

– Hva tenker du om å ligge dårligst an i Akershus?

– Det må vi gjøre noe med. Når vårt system er på plass må vi nok hjelpe til fra kommunens side og oppfordre innbyggerne, blant annet gjennom lokalmedia.

Selv om Aurskog-Høland har lavest andel i Akershus er det en god del kommuner som er verre stilt. Vi skal ikke lenger enn til Rømskog, som med sine 14 prosent ligger nesten nederst i landet.

Digital postkasse

En digital postkasse gjør at det offentlige samt private virksomheter (for eksempel banker) kan sende deg post digitalt på en sikker måte.

Over 200 statlige virksomheter og kommuner gjør det allerede.

Alle statlige virksomheter skal ta i bruk den digitale postkassen i løpet av 2016, og svært mange kommuner vil gjøre det samme.

Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan spare penger. Postkassen er gratis og reklamefri.

Kilde: www.norge.no