Avslutter søk etter omkomne

OSLO  20161111.
Rasområdet i Sørum. Tre personer er savnet og antas omkommet etter et jordras i Sørum i Akershus.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

OSLO 20161111. Rasområdet i Sørum. Tre personer er savnet og antas omkommet etter et jordras i Sørum i Akershus. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

SØRUM: To personer er fortsatt savnet etter leirskredet i Sørum.

DEL

10. november fikk politiet melding om et stort leirskred ved Asakvegen i Sørum.

Tre litauiske statsborgere ble meldt savnet etter skredet, og betydelige ressurser ble umiddelbart satt inn i redningsarbeidet.

Politiet og redningsmannskaper har hele veien jobbet under meget vanskelige forhold.

6. desember - nesten én måned etter at raset gitt - ble en av de savnede funnet omkommet i leirmassene.

Det er store masser i skredet og kvikkleiren gjør det svært utfordrende å grave. Både skredets omfang og sikkerheten til mannskapene har vært sentrale faktorer for hvor søk har vært utført.

– Vi har gjennomført søk i de områder av skredet det har vært mulig å søke og hvor vi anser det sannsynlig å kunne finne de savnede. Søkene og graving i massene er basert på vitneutsagn fra de overlevende, markeringer gjort av tjenestehunder, og vurderinger om skredets antatte bevegelser. Det siste er gjort av fagpersonell under ledelse av NVE, sier stabssjef Hans Holmgrunn.

Søket etter de to andre savnede blir nå innstilt.

«Det er fortsatt deler av skredområdet som det kan være aktuelt å søke i, men disse stedene anses som utilgjengelig på nåværende tidspunkt av sikkerhetsmessige årsaker. Videre arbeid med søk vil derfor bli stilt i bero og ny vurdering vil bli gjort i løpet av våren 2017», heter det i en pressemelding fra politiet.

Stabiliserer leirmassene

NVE/anlegg vil i januar 2017 starte opp arbeid med å stabilisere leirmassene i området.

– Skulle det bli gjort funn i forbindelse med dette arbeidet vil politiet raskt være på stedet med nødvendig kapasitet og kompetanse, opplyser Holmgrunn.

Politiet opprettet tidlig en undersøkelsessak om årsaken til leirskredet. Denne har til hensikt å klarlegge om det er grunnlag for videre etterforsking.

Arbeidet vil pågå i samarbeid med faginstanser og vil trolig ta noe tid.

De pårørende har fått oppnevnt bistandsadvokat.

Veien forblir stengt

Inntil videre vil de avsperringer og reguleringer som er iverksatt bli opprettholdt.

– Vi ber folk som ferdes i området respektere disse. I enkelte deler av området vil det fremdeles være farlig å ferdes.

Sørum kommune og Statens vegvesen vil holde allmenheten orientert om forandringer i dette bildet.

– Dette har vært en alvorlig naturhendelse som har gjort dypt inntrykk på mange. Særlig går våre tanker til de involverte og deres pårørende. Vi hadde fra vår side håpet å finne alle de savnede, men må erkjenne at vi så langt ikke har lykkes med det. Vi antar imidlertid at søksforholdene og mulighetene vil forandre seg i løpet av våren slik at arbeidet kan gjenopptas i de deler av skredet som vi mener det er mulighet for å finne de omkomne og som i dag er utilgjengelige, avslutter stabssjef Hans Holmgrunn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken