Sju trafikkdrepte på Romerike i 2016

Sju personer mistet livet i trafikken på Romerike. Dette bildet er fra en bilulykke ved Hemnes i oktober, der Charlotte Louise Olsen (18) døde.

Sju personer mistet livet i trafikken på Romerike. Dette bildet er fra en bilulykke ved Hemnes i oktober, der Charlotte Louise Olsen (18) døde. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Få tilgang til alt innhold på indre.no. Indre+ i 2 måneder for 49 kroner!

Sju personer omkom på vegene på Romerike i 2016. Året før mistet fem personer livet på veiene i distriktet.

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er åtte trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 13 mennesker livet på vegene på Romerike.

Rulleskiulykken på gamle riksveg 2, Kongsvingervegen, onsdag 20. desember, er den siste dødsulykken i trafikken på Romerike, i 2016. En mann i 60 åra ble påkjørt mens han gikk på rulleski. Ulykken skjedde på kveldstid. Mannen brukte refleksvest. 

Ulykkene skjer spredt

Ulykken i Ullensaker er en av tre fotgjengerulykker på Romerike i 2016. De fire andre omkom i to utforkjøringsulykker og to møteulykker.

– Ulykkestallene varierer fra år til år. De siste fem årene har ulykkestallene variert mellom fem i 2015 og 12 i 2014. Likevel går trenden i riktig retning, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

Han mener tryggere biler, tryggere veger og bedre akuttmedisin er viktige årsaker som har ført til at vi har den synkende trenden med færre dødsulykker både på vegene på Romerike, Akershus og på landsplan. Kontroller og informasjonsarbeid om trafikksikkerhet er også viktig.

SUKSESS: Fotoboksene på Kompveien.

SUKSESS: Fotoboksene på Kompveien. Foto:

– Gjennomsnittsmålingene av fart på fv. 170 har også fått ned fartsnivået, og fjernet de alvorlige trafikkulykkene på den tidligere ulykkesutsatte strekningen fra Heia i Fet til Mork i Sørum, sier Karbø.

I Norge er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 2015 til 2016. Likevel vil 2016 være året med nest lavest antall drepte på vegene i Norge siden 2. verdenskrig. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 41 drepte i 2015 til 36 i 2016. I resten av Akershus skjedde det flere dødsulykker på vegene i 2016 i forhold til året før. 12 omkom på vegene i år, mot åtte året før.  I tillegg til ulykkene på Romerike, ble sju mennesker trafikkdrept på Romerike, og en i Asker og Bærum.

– Vi vet at vi får bort de alvorlige møteulykkene når vi bygger midtrekkverk på de mest trafikkerte vegene som E6. I resten av Akershus ser vi at mange av dødsulykkene skjer spredt utover distriktet på mindre veger. Det gjør det vanskeligere å gjøre fysiske tiltak for å forebygge trafikkdød, sier Karbø.

Tryggere biler og veger

Vegvesenet i Akershus har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, diverse fartsreduserende tiltak og utbedring av sideterreng.

– Dette arbeidet fortsetter vi med i 2017, sier Karbø.

Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

– Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Karbø.

Artikkeltags