Vil at kommuner i Akershus slås sammen med tvang

DRØMMEN: Slik håper NHO at Akershus skal se ut etter at kommunereformen skal se ut.

DRØMMEN: Slik håper NHO at Akershus skal se ut etter at kommunereformen skal se ut.

Artikkelen er over 2 år gammel

NHO mener til tross for at det ligger an til få sammenslåinger i fylket, at 11 av 22 kommuner har et ønske om å bli større.

DEL

(Romerikes Blad) Det er tall fra fylkesmannens gjennomgang av prosessene i kommunen som viser dette, skriver NRK Østlandssendingen.

På Romerike er det kun Aurskog-Høland som har gått inn for sammenslåing. Det samme har Asker, Ski og Oppegård gjort.

I tillegg har Ullensaker, Skedsmo og Sørum uttrykt ønske om sammenslåing, men ikke klart å få med seg nabokommunene. For resten av Akershus gjelder dette også Bærum og Frogn.

Fet og Hurdal har vært i samtaler med nabokommuner, uten at dette har endt med enighet. De har allikevel uttrykt et ønske om større regionskommuner.

– I den kommunereformprosessen som har blitt gjennomført så oppfatter fylkesmannen at halvparten av partene i prosessen har signalisert behovet for større kommuner, sier prosjektdirektør hos Fylkesmannen, Anne-Marie Vikla til NRK.

Ønsker fire kommuner

Aurskog-Høland ble enig med Rømskog om en sammenslåing i forrige uke, allikevel ønsker NHO enda større kommuner i Akershus.

Deres ønske er fire kommuner i Akershus:

Én på Øvre Romerike, én på Nedre Romerike, én i Follo og én bestående av Asker og Bærum.

Regiondirektør i NHO, Nina Solli.

Regiondirektør i NHO, Nina Solli. Foto:

– Det viser seg at det har vært vanskelig å få politikerne til å tenke stort, ta ledertrøya og se på nye muligheter og utfordringer. Vi håper hvert fall at Follo klarer å samle seg, fordi Follo havner helt på bunnen når det kommer til å være attraktiv for næringslivet. Det er det ingen grunn til, når de har universitetet NMBU liggende der og er så tett på hovedstaden, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Nytt kart

28. september skal Fylkesmannen presentere det nye kommunekartet over Akershus.

– Fylkesmannens vurdering vil være å heve blikket, og se på hva som er best for regionen og fylket når vi gir vår anbefaling. Fylkesmannen har vært tydelig på at vår tilnærming kan se annerledes ut enn kommunestyrevedtakene ser ut i dag, sier hun til NRK.

FAKTA:

  • På Romerike ønsker Skedsmo, Sørum og Ullensaker sammenslåing, men de har ikke fått med seg nabokommunene.
  • Én kommune har vedtatt sammenslåing. Det er Aurskog-Høland som slår seg sammen med Østfold-kommunen Rømskog.
  • 13 kommuner har vedtatt å fortsette alene. To av disse, Hurdal og Fet har i sin prosess vært opptatt av å skape større regionskommuner.
  • Fylkesmannen ferdigstiller nå sin rapport som skal oversendes Kommunal- og regionaldepartementet innen 1. oktober.

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus/NRK Østlandssendingen

Artikkeltags