Det nye kommunenavnet er bestemt!

Har tatt valget: Statsråd Jan Tore Sanner har bestemt at den nye kommunen skal hete Aurskog-Høland.

Har tatt valget: Statsråd Jan Tore Sanner har bestemt at den nye kommunen skal hete Aurskog-Høland.

Artikkelen er over 2 år gammel

Statsråd Jan Tore Sanner sier at navnevalget for Aurskog-Høland og Rømskog kommuner har vært krevende.

DEL

Aurskog-Høland blir navnet på den nye kommunen bestående av Rømskog og Aurskog-Høland. Det ble bekreftet i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tirsdag ettermiddag.

– Det har vært en krevende sak å avgjøre. Begge kommuner har vist til gode og saklige argumenter for sine forslag. Samtidig har det vært viktig for meg å finne den mest samlende løsningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

SISTE: Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen – nå er navnet klart!

De to kommunene greide ikke selv å bli enige om hva de skal hete etter sammenslåingen. Rømskog ønsket at den nye kommunen skulle hete Setten, mens Aurskog-Høland ønsket Aurskog-Høland som navn på den nye kommunen.

Språkrådet uttaler at det er ingen opplagt kandidat til felles navn for Aurskog-Høland og Rømskog, men at det er flere navn som språklig sett kan forsvares: Aurskog-Høland, Høland, Aurskog, Setten og Skauer.

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte de to kommunene til et møte for å høre deres innspill i saken.

– Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Navn betyr mye for innbyggere. Det er viktig å vise raushet når to kommuner skal bygge en ny, og jeg synes det derfor er positivt at kommunestyret i Aurskog-Høland tydelig har gitt uttrykk for at de vil ha kommunevåpenet til Rømskog som kommunevåpen for den nye kommunen, sier Sanner.

Ved behandling av Prop. 157 L (2016–2017) vedtok Stortinget 11. desember at kommunestyrer og fylkesting selv får bestemme kommunevåpen, og at det ikke lenger skal godkjennes av Kongen i statsråd.

Navnet på den nye kommunen fastsettes formelt i forskrift. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved kongelig resolusjon fått delegert myndigheten til å fastsette kommunenavn etter kommuneloven § 3. I tillegg til navnet på den nye kommunen fastsetter forskriften også antall kommunestyremedlemmer og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Artikkeltags