Ruter setter opp prisene

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I januar setter Ruter opp prisene på enkelte billetter.

DEL

2 måneder for 49 kroner! Lokalavisen når det passer deg.

29. januar 2017 kommer den årlige prisjusteringen fra Ruter. Blant annet øker den ordinære enkeltbillettprisen med 1 krone, og 30-dagersbilletten øker fra 690 til 708 kroner for en sone.

Se hva som blir nytt og en tabell over de nye prisene nederst i saken.

Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter. Resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Ruters styre har en generell fullmakt til å gjennomføre en årlig justering av prisene i tråd med rammene satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet.

Prisøkningen i 2017, er innenfor rammen på 2,5 prosent, og går ifølge Ruter i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– Vi skal fortsette å utvikle kollektivtilbudet med flere avganger og reisemuligheter. Målet er å gjøre det enda mer attraktivt å reise med kollektivtrafikken, sykle eller gå, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding fra Ruter.

Dette blir nytt

  • Enkeltbillett: Enkeltbillett kjøpt på forhånd øker med 1 krone. Enkeltbillett kjøpt om bord øker med 5 kroner for voksenbillett (3 kroner for barn og honnør, og kun ved reise i eller fra sone 1).
  • 30-dagersbillett: 30-dagersbilletten for barn, honnør, ungdom, student og voksen øker med 2,6 % i alle soner.
  • 365-dagersbillett: 365-dagersbilletten øker med 2,6 % for voksen og honnør i alle soner.
  • Ledsagerrabatt: Ledsager til person med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene får nå reise gratis.
  • Rufusbillett: Billetten gjelder fremdeles for inntil 15 personer, men antall voksne kan nå være 4 per billett.

Kilde: Ruter

Artikkeltags