Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke flere gravplasser

Artikkelen er over 4 år gammel

BLAKER: Blaker kirkegård er full. Ved utgangen av 2017 er det mest sannsynlig ingen ledige gravplasser på kirkegården.

Det haster med å utvide Blaker kirkegård og skaffe til veie flere gravplasser. Slik situasjonen er i dag, vil kirkegården etter all sannsynlighet ikke har ledige graver innen utgangen av 2017.

Heller ikke kommunens to andre kirkegårder, Sørum og Frogner, har tilstrekkelig med plasser.

Sørum kommune bryter per i dag Gravferdsloven, som krever at det til enhver tid skal være gravplasser til 3 prosent av befolkningen.

Skulle kommunen vært innenfor loven, skulle det vært 97 ledige plasser ved Blaker kirkegård i dag. Per februar var tallet 67.

I løpet av de 30 neste årene er det behov for 715 nye gravplasser i Blaker. 648 av disse finnes ikke per i dag.

– Situasjonen er mer prekær her enn andre steder i kommunen. Prosjektet er i gang, og kommunen har sagt at utvidelsen skal være ferdig høsten 2018. Vi håper tidsplanen holder, sier leder Sigrunn Larsen i Blaker menighetsråd til Indre.

I 2010 og 2011 ble det bevilget penger til forprosjektet «Kirkegårdene i Sørum – et generasjonsløft». I 2014 og 2015 ble det gjort strakstiltak på kirkegårdene i Sørum og på Frogner, noe som skaffet henholdsvis 222 nye kistegraver og 128 nye enkle graver.

Arkeologer må inn

Reguleringsplanen for utvidelsen av Blaker kirkegård og bygging av ny driftsbygning er i gang.

Det ble utført arkeologiske registreringer i planområdet høsten 2016. Registreringene avdekket store mengder arkeologiske funn i bakken. For å kunne benytte området til kirkegård må det utføres arkeologiske utgravinger. Det må ikke gjøres inngrep i området uten særskilt tillatelse til dette.

Saken er i disse dager på politikernes bord, og rådmannen innstiller på å bruke 7 millioner kroner på resterende arbeid med reguleringsplan, herunder de arkeologiske utgravingene.

Kapellet ved kirkegården må restaureres og eventelt flyttes. Rådmannen varsler at det vil komme en egen sak på dette prosjektet.

Det er ikke bare i Blaker det er mangel på gravplasser. Dersom befolkningsprognosene slår til, vil kommunen om 30 år trenge til sammen 5.412 gravplasser. Slik det ser ut i dag, mangler Sørum 4.872 av disse.

Kommentarer til denne saken