– Kornøkonomien må styrkes

Leder Sigurd Enger i Akershus Bondelag.

Leder Sigurd Enger i Akershus Bondelag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Sigurd Enger og Akershus Bondelag støtter kravet om økt tilskudd til kornareal under 400 dekar.

DEL

Onsdag 26. april overleverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag næringens samlede krav til årets jordbruksoppgjør til Staten.

Kravet fra de to bondeorganisasjonene har en totalramme på 1,45 milliarder kroner og utgjør 31.700 kroner per årsverk.

Ambisiøst og nødvendig løft

Bøndenes krav gir et betydelig løft til mangfoldet av bruk over hele landet, mener Sigurd Enger fra Moe, som er leder i Akershus Bondelag.

– Kravet innebærer et løft for de bruk og de distrikter som har hatt den svakeste inntektsutviklingen de siste årene, og da særlig mindre og mellomstore husdyrprodusenter på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

– Men for å opprettholde den unike geografiske arbeidsfordelinga vi har i norsk landbruk, er det nødvendig også å styrke kornøkonomien i de sentrale Østlands-områdene.

For å styrke kornøkonomien foreslår bondeorganisasjonene i sitt krav å endre arealtilskuddet slik at det gis økt tilskudd på kornareal under 400 dekar, ifølge en pressemelding fra Akershus Bondelag.

– Dette vil gi høyere arealtilskudd for de aller fleste kornbønder i Akershus. Samtidig foreslås det å styrke målprisen for korn med 9 øre per kilo, sier Enger.

For å unngå at husdyrprodusenter skal få hele prisøkningen på kraftfôret, foreslår bondeorganisasjonene å benytte prisnedskrivningstilskuddet slik at kraftfôrprisen øker med 3 øre per kg, heter det i pressemeldingen.

Krav i tråd med ny vedtatt politikk

Grunnlagstallene for årets jordbruksoppgjør viser ifølge bondelaget blant annet at de minste melkebruka har over 100.000 kroner lavere inntekt per årsverk enn de største.

– Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper er også stort, og må reduseres, sier Sigurd Enger.

Stortinget fastsatte sist uke et nytt inntektsmål for landbruket der målet blant annet er å redusere inntektsgapet til andre grupper.

– Den jobben må starte i årets jordbruksoppgjør, slår Enger fast.

Av den økonomisk rammen på 1,45 milliarder i årets krav fra bøndene, foreslås det at 1,15 milliarder finansieres over statsbudsjettet. Det utgjør ifølge bondelaget en inntektsøkning på 31.700 kroner per årsverk – der 15.000 kroner skal bidra til å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.

– Men, det vil fortsatt ta over 10 år å utligne inntektsforskjellen med årlige bidrag i denne størrelsesorden. Dette er derfor et krav som er helt i tråd med de nye målene for norsk landbruk, og bondelaget forutsetter at regjeringa følger opp Stortingets vilje i årets jordbruksforhandlinger, sier leder Sigurd Enger i Akershus Bondelag.

Artikkeltags