(Siste)

Vi står foran tidenes genersjonsskifte i hytte-Norge. Halvparten av alle hytteeiere er over 60 år.

I løpet av de neste 10-20 årene skal over 100.000 hytter overlates til neste generasjon. Det viser beregninger gjort av Norsk Hyttelag.

Nå ber de deg bruke påskeferien til å snakke om hvem som skal overta hytta, slik at overdragelsen ikke ødelegger familiefreden.

– Det er ikke lett å bestemme hvem som skal overta hytta hvis det er flere arvinger. For den generasjonen som har vokst opp med hyttelivet, er det svært vanskelig å gi slipp på familiehytta, sier Audun Bringsvor, daglig leder i Norsk Hyttelag.

– Vår erfaring er at de som starter tidlig og lar beslutningen modne over tid, får bedre løsninger og færre konflikter enn de som venter til arveoppgjøret, uttaler Bringsvor.

Tidligere var det vanlig å overdra hytta til barna relativt tidlig. Ved å gi mor og far bruksrett til hytta ble verdien redusert, og dermed kunne man spare betydelige beløp i arveavgift. Etter at arveavgiften forsvant, er det mange som utsetter generasjonsskiftet til arveoppgjøret. Det er ikke nødvendigvis en god idé, ifølge Audun Bringsvor.

– Nordmenn elsker hytta, og følelsene knyttet til en familiehytte er sterke. Derfor opplever mange at de får sorgreaksjoner når de forstår at de må selge eller gi fra seg hytta. Hvis denne prosessen skjer samtidig som et arveoppgjør etter at mor og far har gått bort, er det duket for konflikter selv i den mest harmoniske familie.

Heldigvis kan slike konflikter unngås, beroliger Bringsvor, men det krever at du begynner å snakke om det så tidlig som mulig.

Skal en av dere overta hytta alene, må dere bli enige om hvem det skal bli. Skal en kjøpe ut de andre kan det bli dyrt for vedkommende, men dere kan løse det ved å avtale skjevdeling i det endelige arveoppgjøret. Hvis dere velger en slik løsning, er det viktig å inngå skriftlige avtaler. Husk også at arveloven er under revisjon, og det er mulig at eksisterende avtaler og testamenter blir helt eller delvis ugyldige når den nye loven trer i kraft.

Mange velger også å la alle søsknene overta hytta i fellesskap, og dele på rettigheter og plikter i et sameie. Det kan fungere svært bra, i alle fall om dere ikke er for mange søsken som deler. Men lag en avtale som tar høyde for både nåværende og framtidige ektefeller, barn og bonusbarn. Hvem bestemmer hvor mye dugnad som kreves av hver enkelt, og hvem bestemmer hvor mye penger dere skal bruke på oppussing og investeringer?

– Vårt klare råd er å bruke påskeferien til å snakke sammen om hvilket forhold dere har til hytta og hvordan dere kan tenke dere å bruke den i framtiden, sier Bringsvor.

– Vi i Norsk Hyttelag har utarbeidet 10 gode råd for generasjonsskifte på hytta. Følg disse rådene og ta tiden til hjelp. Da kan du forhåpentligvis se fram til mange tiår med både hyttekos og familiefred, avslutter Audun Bringsvor. (ANB)