Gir hjelp i livets siste fase

Fornøyde: Politikere og ansatte er stolte over å kunne tilby syke pasienter en verdig avslutning på livet. Fra venstre: Jim Smestad (V), ordfører Marianne Grimstad Hansen, sykepleier Hanna Isacson, spesialhjelpepleier Åse Skedsmo, virksomhetsleder Trine-Lise Trobe ved Sørum sykehjem, palliativ koordinator Heidi Garthe, kommunalsjef Bjørg Torill Madsen, sykepleier Maylin Lunderød, sykepleier Hege Andresen, fagsykepleier Marthe Aakvik og virksomhetsleder Terje Solvik for hjemmebaserte tjenester.

Fornøyde: Politikere og ansatte er stolte over å kunne tilby syke pasienter en verdig avslutning på livet. Fra venstre: Jim Smestad (V), ordfører Marianne Grimstad Hansen, sykepleier Hanna Isacson, spesialhjelpepleier Åse Skedsmo, virksomhetsleder Trine-Lise Trobe ved Sørum sykehjem, palliativ koordinator Heidi Garthe, kommunalsjef Bjørg Torill Madsen, sykepleier Maylin Lunderød, sykepleier Hege Andresen, fagsykepleier Marthe Aakvik og virksomhetsleder Terje Solvik for hjemmebaserte tjenester.

Artikkelen er over 1 år gammel

SØRUMSAND: Et nytt ressursteam sørger for at uhelbredelige syke og døende i Sørum skal få en så god avslutning på livet som mulig. Tilbudet har fått oppmerksomhet landet rundt.

DEL

For å gi døende og uhelbredelig syke en verdig avslutning på livet, har Sørum kommune opprettet et ressursteam som skal gi støtte både til pasient og pårørende, og ikke minst den nødvendige smertelindrende behandlingen for den syke.

En palliativ koordinator er ansatt, og det er opprettet en egen palliativ sengeavdeling ved Sørum sykehjem.

Per i dag jobber teamet rundt 20 personer i kommunen.

– Det er viktig å understreke at tilbudet gjelder også for andre typer sykdom enn kreft, som det kanskje er vanligst å forbinde palliativ behandling med. Demens, ALS, kols og hjertesykdommer er også uhelbredelig, opplyser koordinator Heidi Garthe til Indre Akershus Blad.

Vedtaket om å opprette et slikt tilbud ble gjort i kommunestyret i september 2016. I ettertid har det vært en del administrativt arbeid, før tilbudet nå for fullt er i gang. Teamet består av ansatte fra hjemmebaserte tjenester og institusjonene i kommunen. Et tett samarbeid med fastlegene og Ahus fanger opp pasienter som trenger hjelp fra ressursteamet.

– Vi hjelper både de som har et massivt sykdomsbilde og som vil dø fort, og de til som får diagnosen og som trenger samtalepartnere og hjelpemidler, sier Garthe.

Selv om sykehjemmet tilbyr sengeplasser både for pasienten og dens pårørende i livets aller siste fase, ønsker de aller fleste å dø hjemme.

– En verdig avslutning

Med ressursteamet på plass, gjør det prosessen enklere for dem som står midt oppi sorgen.

– Sørum kommune skal gi et godt tilbud i alle livets faser. Dette tilbudet er langt mye mer enn smertelindring. Det handler om en hånd å holde i, og en verdig avslutning. Det skal være trygt både for pasient og pårørende, understreker virksomhetsleder Terje Solvik i hjemmebaserte tjenester.

Tilbudet har allerede fått anerkjennelse utenfor kommunens grenser.

Innen utgangen av september skal en palliativ håndbok, som fastsetter rutiner for teamet, være på plass.

De ansatte i teamet er spesialutdannet for denne typen pasientbehandling.

Artikkeltags