Gå til sidens hovedinnhold

Savner synlig politi på Gardermoen

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere synlige politifolk vil redusere behovet for å bære våpen, mener bevæpningsutvalget. Spørsmål reises om beredskapen ved Gardermoen.

(Romerikes Blad)

– Det er jo nesten ikke politifolk å se på landets hovedflyplass, sier utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle.

I rapporten som ble avgitt onsdag, sier flertallet nei til generell bevæpning av politiet. I stedet anbefales en prøveordning med elektrosjokkvåpen samt økt grunnbemanning for å sikre mer synlig politi.

Konkret tar utvalget til orde for at det som hovedregel skal være patruljerende politi på Gardermoen. Det vises til at de ansatte i sikkerhetskontrollen er viktige varslere, men at de mangler evne til å svare på skarpe situasjoner.

Våpen

Avinor og Luftfartstilsynet ønsker generell bevæpning av politiet ved Gardermoen og andre flyplasser. Det sier flertallet i utvalget nei til.

– Hovedproblemet er mangelen på synlig, patruljerende politi. Utvalget er sterkt bekymret hvis det blir sånn at vi må ta i bruk våpen for å kompensere for manglende kapasitet, sier Lande Hasle.

Ifølge utvalget fulgte ikke Politidirektoratet opp tilbakemeldinger fra flere distrikter om at økt bemanning ville redusere behovet for bevæpning, da den midlertidige våpentillatelsen ble forlenget i alt åtte ganger fra november 2014.

«Det tolkes dit hen at bevæpning på et vis kompenserte for manglende ressurser, noe utvalget finner betenkelig», heter det i rapporten.

Kostbart

Utvalget slår fast at den sterke økningen i antallet ansatte i politiet de siste årene kun har resultert i en "beskjeden økning" i antallet personer i operativ tjeneste. Et av problemene er at det kreves 18 årsverk for å holde én enkelt politipatrulje (to tjenestefolk) gående i døgnkontinuerlige skift.

Derfor foreslår utvalget å innføre minst 1 ny døgnkontinuerlig patrulje per politidistrikt, noe som anslås å koste rundt 220 millioner kroner i året.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er tilhenger av generell bevæpning av politiet, noe partiet hans er alene om på Stortinget. Statsråden mener det blir feil å koble behovet for våpen med manglende bemanning og hevder regjeringen har "slått alle rekorder" i å ansette nye politifolk.

– Siden vi overtok og ut dette året, vil antallet årsverk ha økt med nærmere 2.000. Politiet har vært budsjettvinner hvert eneste år under denne regjeringen.

Lover mer

På spørsmål om hvorfor det ikke er mer synlig politi på Gardermoen, viser Amundsen til at Øst politidistrikt vil bli tilført rundt 100 nye stillinger i løpet av året.

– Fram mot sommeren vil vi styrke politiets tilstedeværelse på Gardermoen, sier han.

Men det er i hovedsak ikke til patruljerende politi disse ressursene vil gå, ifølge visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, som selv sitter i bevæpningsutvalget.

– Pass- og grensekontroll tar det aller meste av ressursene og det er først og fremst dette som vil bli prioritert, sier han til NTB.

Det er om lag 180 politistillinger på Gardermoen i dag, men pass- og grensekontroll, vakt, arrest og etterforskning tar det aller meste av ressursene.

– I avgangshallen, som er over 1 kilometer lang, er det normalt én patrulje til stede i flyplassens åpningstid. Det kan noen ganger være to, men av og til kan det også være at ingen er til stede der, sier Olafsen.

Kan sikre flertall for politivåpen på Gardermoen

Høyre og Fremskrittspartiet mener politiet på Gardermoen bør få bære våpen. Venstre åpner for det samme.

– Generell bevæpning av politiet er uaktuelt for Venstre, men vi diskuterer gjerne forbedringer i dagens ordning, slik som punktbevæpning, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Høyre, som tidligere kun har ønsket framskutt lagring, gikk i fjor inn for bevæpning ved spesielt utsatte terrormål, som flyplasser og jernbanestasjoner.

Det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget anbefaler økt bemanning og mer synlig politi på Gardermoen og vil ikke ha generell bevæpning. Begrunnelsen er faren for at terrorister skal finne andre mål og at risikoen derved forflyttes. I tillegg vurderer utvalget at det «er en verdi i seg selv at reisende møter et ubevæpnet politi».

– Jeg kjøper ikke disse argumentene. Det er lite hensiktsmessig med framskutt lagring i kjøretøy på Gardermoen, som jeg mener er et godt eksempel på behovet for punktbevæpning, sier Høyres Peter Christian Frølich til NTB.

Dette er bevæpningsutvalgets hovedanbefalinger

Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring).

Et samlet utvalg anbefaler:

  • At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.
  • At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
  • At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.
  • Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste.
  • At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
  • At politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
  • At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig.
  • At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.
  • At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

Kilde: Justisdepartementet

Kommentarer til denne saken