Åpnet ny gang- og sykkelvei

Åpnet: Elin Hermanstad Havik (t.v.) og Nils Audun Karbø (t.h.) fra Statens vegvesen holdt snoren slik at Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune og ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Marianne Grimstad Hansen i Sørum kunne foreta den offisielle åpningen av ny gang- og sykkelveg.

Åpnet: Elin Hermanstad Havik (t.v.) og Nils Audun Karbø (t.h.) fra Statens vegvesen holdt snoren slik at Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune og ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Marianne Grimstad Hansen i Sørum kunne foreta den offisielle åpningen av ny gang- og sykkelveg.

Artikkelen er over 2 år gammel

Tirsdag åpnet fire kilometer med ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 383 Trondheimsvegen mellom Kjellerholen i Skedsmo og Fjellbo i Sørum.

DEL

Statens vegvesen startet i januar 2016 byggingen av den fire kilometer lange gang- og sykkelvegen mellom Kjellerholen og Fjellbo.

Tirsdag ble den formelle åpningen foretatt av Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, sammen med ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Marianne Grimstad Hansen i Sørum.

I forkant av den formelle snorklippen, holdt Schytz, Flæten og Grimstad Hansen hver sin hilsningstale. Alle tre poengterte i at den nye gang- og sykkelveg mellom Kjellerholen og Fjellbo er et viktig bidrag til å sikre et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud i området.

Den nye gang- og sykkelvegen på fire kilometer er et viktig bidrag for å gjøre det tryggere og mer attraktivt og ferdes til fots og på sykkel.

– Det er nå viktig at den nye gang- og sykkelvegen blir brukt. Potensialet for at flere sykler er stort, sa Schytz i sin hilsningstale.

Statens vegvesen har siden januar 2016 bygget mer enn fire kilometer gang- og sykkelveg på strekningen.

– Det ulykkesbelastete krysset mellom Trondheimsvegen og Solbergveien er også bygget om til rundkjøring. Fra denne rundkjøringen er det også bygget cirka 140 meter med tosidig sykkelfelt og fortau i retning Husebyvegen. Også krysset med Lurudveien er bygget om til rundkjøring. Disse tiltakene bedrer også trafikksikkerheten betraktelig i området, forteller byggeleder Alf Gotuholt i Statens vegvesen.

Det er også gjort støyreduserende tiltak på syv boliger, lagt opp nytt veglys med ledninger i bakken på det meste av strekningen og lagt ny kommunal hovedvannledning på deler av strekningen mellom Kjellerholen og Fjellbo.

– Jeg vil takke for et flott anlegg og et flott samarbeid med dette prosjektet, sa ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo i sin hilsningstale på den offisielle åpningen.

Litt under kostnadsrammen

Utbyggingen av gang- og sykkelvegen, støyskjerming og andre tiltak på vegnettet er finansiert med statlige midler og bompenger fordi fylkesveg 383 fungerer som omkjøringsveg for E6. Vegdelen i prosjektet har en kostnadsramme på 138,7 millioner kroner, og Statens vegvesen sine siste prognoser viser at en vil komme under kostnadsrammen.

Arbeidene med vann og avløp dekkes av kommunale midler.

Artikkeltags