– Ingenting har blitt gjort i gangvei-saken på alle disse årene

På dagsorden: Gunnar Melgaard (H) tar gangveisaken til fylkestinget.

På dagsorden: Gunnar Melgaard (H) tar gangveisaken til fylkestinget. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SØRUMSAND: Gunnar Melgaard (H) er kritisk til håndteringen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 171.

DEL

Fylkestingsrepresentant Gunnar Melgaard i Høyre stiller i møte 12. juni spørsmål til fylkesordfører om byggingen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 171 fra Monsrudvegen til Esso-stasjoenen på Sørumsand.

Som Indre Akershus Blad tidligere har omtalt, er prosjektet utsatt nok en gang. Statens vegvesen tar nå sikte på å fullføre gang- og sykkelveien sommeren 2019.

«Fylkesordfører, jeg har lest i Indre Akershus Blad at gang- og sykkelveien langs fylkesvei 171 mellom Monsrud til Esso-stasjonen i Sørum kommune ikke er iverksatt slik det ble forutsatt, og opplyst meg i 2015. Politisk har vi lagt mye trykk på at gang- og sykkelveier til skolene våre skal prioriteres. Denne fylkesveien kan vi lese er utsatt enda en gang.

Denne gang- og sykkelveien har vært på Statens vegvesen sitt bord i mange år. Det startet med at kommunen ville forskuttere med 25 millioner kroner, noe jeg mener vi politisk har sagt ja til i Akershus fylke. Nå kan jeg lese at forskutteringsbehovet er på over det dobbelte.

Det som er mest skuffende fylkesordfører, er at vi kan lese at grunnervervelsen påbegynnes nå og tar lenger tid en antatt. Det opplyses også at prosjekteringen er forsinket grunnet en kryssing. Dette sier meg at ingenting har vært gjort i denne saken på alle disse årene.

Det er tverrpolitisk enighet om at barns sikkerhet skal prioriteres.

Jeg ønsker opplyst årsaken til at gang- og sykkelveien ved fylkesvei 171 ved Monsrudvegen enda en gang er utsatt/forsinket.

Videre ønsker jeg opplyst om fylkeskommunen har flere gang- og sykkelveiprosjekter som ligger an til å få betydelig forsinkelser.»

Beboerne langs veien har ventet i 40 år på gangveien. Gang på gang har de fått garantier om oppstart og ferdigstillelse, men blitt like skuffet hver gang.

I fjor så det lovende ut, da vegvesenet selv lovet ferdigstillelse høsten 2018. Nå går det minst et halvt år til.

Artikkeltags