Et flertall i kommunestyret vedtok onsdag kveld å si ja til Norges Luftsportforbunds ønske om å utrede reguleringsplan for et luftsportsenter i Krokstad i Blaker.

 

Til 120 millioner kroner planlegger forbundet et luftsportsenter for fallskjermhopp, ballongflyging, hang-/para og speedgliding, mikro- og motorflyging og seilflyging.

 

Politikernes ja betyr at forbudet kan starte opp regulering av området. Samtidig må flere punkter konsekvensutredes, blant annet støy, friluftsliv/naturverdier og betydning for landbruket.

Sp, SV og Miljøpartiet de Grønne stemte mot rådmannens forslag.

Les også

Nei til småflyplass

 

Dette mente Indres redaktør om saken: