(Romerikes Blad)

I forbindelse med utbyggingen av ny fylkesveg 169 på den 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune skal det gjennomføres støytiltak på 30 boliger, inkludert 23 uteplasser, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Utbyggingen av fylkesveg 169 vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikantgrupper, skriver veivesenet.

Mens uteplassene skal skjermes ved bruk av støyskjermer, vil det bli nødvendig med blant annet nye vinduer, tetting av lufteluker og støydempende ventiler. Statens vegvesen har lyst ut konkurranse der målet er å inngå kontrakt med entreprenør.

Går alt etter planen vi arbeidene starte i august. Utbyggingen er forventet å stå ferdig innen utgangen av august 2020.