(Romerikes Blad)

Det blir en totrinnsoperasjon på 700-750 meter i Barkenesåsen mellom Gansvika og Enebakkneset. Vi starter med å fjerne noen enkelttrær og vegetasjon i denne omgang, for seinere å komme til med sikring av ei fjellskjæring med nett og bolter, sier byggeleder Yngvar Jahren i Statens vegvesen Drift Akershus.

– Siktsone?

– Nei, vegetasjonen det er snakk om, står et stykke over veien, så den fjernes av hensyn til det påfølgende sikringen mot steinsprang.

– Trafikkproblemer?

– Nei, vi tror ikke det skal bli store konsekvenser. Vi trenger et par uker med jobb 7-19, og begynner i helga. Det blir manuell dirigering forbi arbeidsstedet mens arbeidene pågår og et kjørefelt er stengt. Veien kan bli hel stengt i perioder på inntil 10 minutter. Da er det greit at folk er informert på forhånd, sier Yngvar Jahren.