Mattilsynet vet ikke hvor salmonellasmitten kommer fra

18 hestehold er gjenåpnet, men fortsatt er 12 gårder stengt på Romerike.