2 måneder for 49 kroner! Lokalavisen når det passer deg.

– Vi har stor pågang og problemer med å få plassert alle kattene vi får henvendelser om. Det er fullt opp av hjemløse katter hos flere av oss i styret, og vi har flere fosterhjem. Men dette er ikke nok, sier styreleder Irene Halvorsen Maalen i Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn.

Nå har foreningen sendt et felles brev til alle kommunene i sitt nærområde med et rop om hjelp. Med unntak av Aurskog-Høland og Hurdal har alle kommunene på Romerike fått brevet.

Tok inn 166 katter

Dyrebeskyttelsen gjør det klart at distriktet har et stort problem med hjemløse katter og at problemet øker fra år til år.

– I 2016 tok vi inn 166 hjemløse katter, derav 84 hunnkatter. Ifølge en utregning Mattilsynet har gjort, vil en hunnkatt i løpet av en toårsperiode kunne bli til 58 hjemløse katter, skriver Dyrebeskyttelsen i brevet.

Hunnkattene de har tatt inn, kunne ha blitt til 4.872 hjemløse katter i løpet av de neste to årene.

– Kan bli stort problem

– Heldigvis blir de ikke så mange, fordi alle katter vi tar inn blir kastrert før de omplasseres. Men uten at noen tar tak i problematikken vil det i løpet av kort tid kunne bli et stort problem. Kattekolonier medfører ikke bare lidelser for dyrene, men kan også gi helsemessige problemer for mennesker.

Irene Halvorsen Maalen og de andre ildsjelene håper at det skal være mulig å finne et kattehus i én av de 12 kommunene de har kontaktet.

– Vi trenger ikke et «fancy» hus, men et hus med grei standard, og det må være innlagt vann og strøm. Det bør også være plass til en luftegård på utsiden slik at kattene kan få mulighet til å være ute i kontrollerte former.

Ikke skrik og stank

Frivillige i Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn vil sørge for at kattehuset er betjent. Ingen behøver å frykte at det blir et kaotisk hus fullt av katteskrik og stank av kattetiss.

– Dersom det finnes noen som vil hjelpe oss med et hus, vil vi love å ta svært godt vare på det. Vi må følge Mattilsynets strenge regler for hvordan et slikt kattehus skal driftes, og vi vil ha rengjøringsrutiner som sikrer både et godt dyrehold og at eiendommen blir tatt godt vare på.

Håper på forståelse

Dyrebeskyttelsen har tidligere tatt uformell kontakt med Rælingen, Skedsmo og Fet, men uten å få napp.

– Vi forstår at kommunene må prioritere å skaffe hus til folk, men håper de også forstår situasjonen for hjemløse katter, sier Irene Halvorsen Maalen.

Dyrebeskyttelsen har ikke mulighet til å betale stort. De drømmer om å «få» et hus til disposisjon, alternativt leie på åremål for en billig penge, og de er takknemlige for forslag om hvor de kan søke om midler til drift av foreningen.

– Vi må gi hjelp

Siri Faafeng (MDG) mener at Skedsmo kommune må bidra med eiendom for hjemløse dyr.

Under budsjettbehandlingen før jul vedtok Skedsmo kommunestyre å be rådmannen utrede muligheten for etablering av et hjelpesenter for hjemløse dyr i kommunen. Senteret skal samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner.

Det var MDG, Venstre, SV og Sp som la fram forslaget, og de fikk støtte fra Høyre, Frp, KrF og Folkets Røst. Kun Ap stemte imot.

– Det var opprinnelig vårt forslag, og vi er glade for at det fikk støtte fra så godt som alle, sier Siri Faafeng.

– Vi mener generelt at dyr må bli bedre ivaretatt i samfunnet. Dyr kan ikke bare behandles som noe mennesker skal bruke, de har en egenverdi og må behandles med respekt, sier hun.

MDG-representanten mener at kommunen må bidra med eiendom og eventuelt driftsstøtte eller tilbakebetaling til frivillige som har utgifter til for eksempel sterilisering av dyr.

– Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn yter god innsats, og vi kan gjerne starte med å skaffe dem et kattehus. Men et slikt hus kan ikke bli en sovepute for folk som ikke tar ansvar.

Fakta

Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn (DBLO) er en selvstendig forening som arbeider for å hjelpe hjemløse dyr og med informasjon om godt dyrehold og dyrs rettigheter.

DBLO omplasser dyr som har mistet sine hjem eller aldri har hatt et hjem.

DBLO hjelper dyr som trenger akutt hjelp, er skadet eller mishandlet.

Siden de i dag ikke har et eget hjem for hjemløse dyr må alle dyr plasseres i midlertidige fosterhjem før de omplasseres. KILDE: DYREBESKYTTELSEN LILLESTRØM OG OMEGN