(Romerikes Blad)

Nes, Eidsvoll, Ullensaker, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Rælingen, Enebakk, Nittedal og Lørenskog har alle denne uka innført ekstraordinær båndtvang.

Årsaken er den store mengden med snø som har kommet nå i januar.

«Snøforholdene gjør tilværelsen svært krevende for viltet og spesielt for rådyrene», skriver kommunene på sine hjemmesider.

Forbudet gjelder fram til 1. april i år, men kan oppheves før hvis forholdene tillater det.

Nødfôring

Enkelte av kommunene har også fått tillatelse av Mattilsynet til vinterfôring av rådyr på grunn av mengden snø.

En av disse kommunene er Nannestad som på sine nettsider skriver at dem som ønsker å etablere fôringsplasser for rådyr, må ta kontakt med dem, for å si i fra hvor fôringsplassene blir anlagt.

Kravet fra Mattilsynet er nemlig at kommunen holder oversikt over alle fôringsplassene i kommunen.