– Det er uforsvarlig å oppholde seg i denne låven

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tirsdag slo brannvesenet og flere andre tilsynsorgan til mot Ole- Kristian Romsaas' gård på Frogner. – En brannfelle. Her skal ikke folk bo, er konklusjonen.

DEL

Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand! 

– Det er uforsvarlig å oppholde seg i denne låven. Det er det liten tvil om.

Allerede 18.mai ble både låven og stabburet stengt av brannvesenet. Tirsdag kom de tilbake for å sjekke om det fortsatt oppholdt seg folk i låven.

– Det er ikke lov å bruke bygningen som bolig. Måten denne låven er innredet på er likt som i en bolig og den brukes som en bolig. Når det i tillegg er folk der, så er det en bolig, sier Tore Bjareng, seksjonsleder i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring. Foto:

Tirsdag gjennomførte brannvesenet sammen med en rekke andre etater tilsyn på gården som ligger i Trondheimsvegen i Sørum. Tirsdagens tilsyn var det andre tilsynet på under en uke, og brannvesenet er ikke i tvil.

– Ting er ikke på stell. Dette er en brannfelle, sier Bjareng.

Gårdeier Ole-Kristian Romsaas opplyser derimot at han har alt sitt på det rene.

– Alt er helt lovlig. Jeg har en låve som er innredet slik at folk som jobber på gården skal få muligheten til å hvile. I hybelhuset bor det folk, og de leier rom på en helt vanlig, og lovlig, måte.

– Så det er ingen som overnatter eller bor i låven din?

– Nei, låven brukes kun som et oppholdsrom hvor arbeiderne skifter og kan slappe av. Alt er helt legalt. (Les hele tilsvaret litt lenger ned i artikkelen).

Stengt på flekken

Det var onsdag 18. mai at brannvesenet sammen med politiet først trappet opp på gårdstunet som består av en stor låve, et stabbur, en kårbolig, et mindre hybelkompleks og et par andre bygninger.

I låven, som framstår som svært falleferdig, ble det blant annet avdekket flere soverom, en stue og et kjøkken. Forholdene ble betegnet som så dårlige at NRBR la ned et stengningsvedtak, altså et forbud mot varig opphold i låven – med umiddelbar virkning.

«Det er etablert rom for varig opphold i bygningen. Tre soverom ble observert under befaringen, men det ble opplyst å være soveplasser til minst sju personer. Bygningen er registrert for dyrehold og ikke tillatt benyttet til boligvirksomhet. Det mangler godkjente rømningsmuligheter fra den aktuelle delen av bygningen, og det ble observert flere tilfeller av feil bruk av elektriske artikler», skriver brannvesenet i sitt vedtak.

Videre opplyses det om at «personer som oppholder seg i aktuell del av byggingen ikke har tilfredsstillende evakueringsmuligheter ved brann» og at «elektriske artikler og innretninger vil kunne føre til antennelse og brann med den bruk som forekommer i objektet.»

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring. Foto:

Flere soverom

Romerikes Blad var med da brannvesenet på nytt førte tilsyn på gården tirsdag 24. mai. Denne gangen sammen politiet, Elsikkerhet Norge, Sørum kommune, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring. Foto:

I løpet av de om lag to timene tilsynet varte, observerte Romerikes Blad en rekke mennesker på eiendommen. Blant annet oppholdt det seg flere personer i låven som 18. mai ble stengt av brannvesenet. RB fikk selv se at låven var innredet med flere rom som ligner vanlige soverom – utstyrt med seng, nattbord og private bilder på veggene. I låven er det ifølge brannvesenet ikke lov å bo.

På gårdstunet, mellom de mange byggene, sto det parkert flere titalls biler. Vi observerte flere personer som kikket ut av vinduene på de ulike husene.

Kårboligen på eiendommen var også innredet med flere boenheter.

Seksjonsleder Bjareng i NRBR, forteller at brannvesenet ikke har full oversikt over hvor mange som har tilhold på gården.

– I hybelkomplekset på eiendommen, hvor det for øvrig er lov å bo, oppholdt det seg 24 personer, men vi ble fortalt at det ofte bor flere personer her. Dette er et av de stedene vi har vært på hvor det har oppholdt seg flest folk. sier Bjareng.

– Svært uansvarlig

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring. Foto:

På lik linje med brannvesenet kaller tilsynsingeniør Andre Holtet fra Elsikkerhet Norge låven for en brannfelle.

– Det er noe av det verre jeg har sett. Det er svært uansvarlig å la folk oppholde seg her, og det er vanskelig å forestille seg at noen kan tro at sikkerheten er ivaretatt.

– Her skal ikke folk bo og leve, slår han fast.

Elsikkerhet Norge gikk gjennom fire av bygningene på gårdstunet, og konkluderte med at el-sikkerheten var for dårlig i alle bygningene. Inkludert i hybelkomplekset som har boligformål.

– Alt er gjennomgående dårlig. Her bor det folk, noe som gjør meg litt trist, sier Holtet.

Fare for liv og helse

Etter tilsynet var gjennomført oppsummerer Bjareng i NRBR slik:

– Det er avdekket grove avvik på fire av byggene. Låven ble stengt av brannvesenet for en uke siden, og det er dermed ikke lov å bruke den som et varig oppholdssted.

Han forteller at han i etterkant av tilsynet har vært i kontakt med gårdeier Romsaas som må sørge for at sikkerheten bedres umiddelbart.

– Som et strakstiltak må han, før folk går og legger seg tirsdag kveld, bytte sikringene som nå er festet med ståltråd. Han må også supplere de få røykvarslerne som var der med seriekoblede røykvarslere slik at alle beboerene får tidlig varsel hvis det oppstår en brann.

Bjareng er klar på at folk ikke skal bo under slike forhold.

– Det er stor fare for liv og helse. Særlig når folk går og legger seg er faren overhengende og absolutt til stede.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring.

2016.05.25. Frogner. Lille Gran gård. Bonde har hybler på låven. Arbeidstilsynet, Brannvesenet, El-sikkerhet, kommunen og Skatt Øst på befaring. Foto:

Gårdeier: – Alt er helt lovlig

Ole-Kristian Romsaas mener han har alt sitt på det tørre.

– I hybelkomplekset leier folk rom på en helt vanlig, og lovlig, måte. Bygningen ble tidligere brukt av Oslo kommune, så der er alt på stell. Hvorfor brannvesenet mener de må føre tilsyn hos meg, skjønner jeg ikke, sier Ole-Kristian Romsaas som eier gården hvor brannvesenet 18. mai la ned forbud mot varig opphold på låven og i stabburet.

Romsaas forteller at han oppholder seg i Litauen når Romerikes Blad tar kontakt etter tilsynet tirsdag 24. mai.

Han gir uttrykk for at han er forundret og oppgitt over brannvesenets tilsyn.

– Ingen sover i låven

– Det bor folk i hybelkomplekset, men det bor ingen i verken låven, i stabburet eller andre steder. To av dem som arbeider på gården bor i mitt hus, og ikke andre steder, sier Romsaas.

– Hvorfor er låven da innredet med flere soverom, kjøkken og bad?

– De som arbeider på gården bruker det som garderobe og et sted for å hvile. Der kan de ta seg en dusj, spise og ta seg en hvil. Det er ingen som bor der.

– Og det er heller ingen som sover der i løpet av natta?

– Nei. Som sagt så er det ingen som bor eller sover der.

Uenig

Brannvesenet førte altså tilsyn med flere av byggene på gården til Romsaas 18. mai, og mente brannfaren og sikkerheten i flere av boligene var av såpass dårlig forfatning at de la ned forbud mot varig opphold, noe brannvesenet mener ikke er overholdt. Romsaas er uenig.

– Det er forbud mot varig opphold, ikke mot hviling. Man kan ikke legge ned forbud mot at folk jobber i låven, eller oppholder seg der en kort periode.

– Hva tenker du om at Elsikkerhet Norge og brannvesenet mener at sikkerheten er altfor dårlig i flere av bygningene, også i hybelkomplekset?

– Det er installert røykvarslere, men om noen av disse ikke fungerer, så skal det rettes opp i, sier Romsaas før han fortsetter:

– Som sagt så er alt legalt, og alt er bokført.

Artikkeltags