Omsorgsboligene skal bygges i Bakkeveien på Bjørkelangen.

I tillegg til et fellesanlegg med ti omsorgsboliger vil tunet inneholde ett hus til aktivitet og ett hus til avlastning.

Dagaktivitetstilbudet skal tilby allsidige aktiviteter for barn, unge og voksne.

Budsjettet for prosjektet er på 33 millioner kroner.

LES OGSÅ: Omsorgsboliger med ny teknologi

En ny hverdag

– Dette vil bety en helt ny hverdag for mange mennesker, sier prosjektleder Johan Tørnby.

Byggeprosjektet ledes av prosjektkontoret i kommunen, som står for flere store byggeprosjekter på Bjørkelangen, som helsehus, ny skole og svømmeanlegg.

Vurderte flere

Før de landet på dagens løsning har kommunen sett på mange aktivitetssentre underveis i prosessen, både i Bærum, på Skedsmo og Askøy utenfor Bergen.

Nybyggene på Bjørkelangen er i sluttfasen av skisseprosjektstadiet. Veien videre består i å kjøre reguleringssak og et forprosjekt fram mot sommeren.

– Den videre utviklingen vil komme etter hvert som Romfarer arkitektkontor as jobber fremover mot den endelige utformingen, sier Tørnby.

– Det er gledelig at brukere, pårørende, organisasjoner, råd og utvalg er aktivt med i prosessen, utdyper han.

Mandag var Gro Kalvenes til stede i formannsskapet for å orientere om prosjektet. Hun er prosjektleder innen helse og rehabilitering, og spesielt knyttet til mennesker med nedsatte funksjonshemninger.

Et levende hus

– Det er viktig for oss at dette skal bli et levende hus på dagtid, ettermiddag og kveld. Det skal fylles med aktiviteter som er tilpasset den enkelte bruker. Vi er i ferd med å kartlegge ønskene deres nå, forklarte hun.

– Dette er et kjempeprosjekt, kommenterte Simen Solbakken (H) etter orienteringen.

–Jeg kjenner jeg blir glad når jeg hører om slike prosjekter, sa ordfører Roger Evjen.

Rune Skansen (KrF) lurte på om lysløypetraséen ble berørt.

– Vi har et samarbeid med BSF om å lage en rullestoltrasé der, svarte Kalvenes.