– Det hender jeg har lyst til å tilby folk en kjøretime

Vegvesenet sliter med å sørge for god framkommelighet når kjøreforholdene er som verst. Slik kan du bidra til bedre flyt på vinterveiene.