– Nær halvparten av barna som behøver fosterhjem i Akershus er en del av en søskenflokk. Å finne familier som kan ta i mot flere enn ett barn er dessverre veldig vanskelig, sier avdelingsleder ved Fosterhjemstjenesten Akershus, Mariann Lundberg.

 

Disse barna bor for øyeblikket på overtid i beredskapshjem, det vil si private hjem som er særlig egnet til å ta i mot barn akutt og for et kortere tidsrom. Barna opplever stor uvisshet om videre omsorg.

Derfor går Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region øst nå aktivt ut i media for å forsøke å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av at søsken må få vokse opp sammen. Målet er å få potensielle fosterforeldre til å komme på informasjonsmøte om temaet, slik at de blir bedre rustet til å ta en avgjørelse om å bli fosterhjem for søsken.

For barn som er plassert i fosterhjem kan søsken ofte representere den eneste stabile og livslange relasjonen de har. Internasjonal forskning viser også at søsken som vokser opp sammen har færre emosjonelle og atferdsmessige problemer enn de som blir splittet fra hverandre. Bufetat opplever også at søsken gjerne vil bo sammen.

 

Det er viktig for deres identitet, tilhørighet og trygghet. Derfor har norske myndigheter «som hovedprinsipp» at søsken skal plasseres i samme fosterhjem. I regjeringserklæringen til Solberg-regjeringen heter det at de ønsker å gjennomføre tiltak «slik at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med søsknene sine». FNs retningslinjer for alternativ omsorg slår også fast at søsken har rett til å vokse opp sammen.

Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna, samt evnen til å være støttende voksne. For å være fosterforeldre for søsken er det en fordel å ha erfaring med barn fra før, ha evnen til å forstå hvordan søsken fungerer i forhold til hverandre, samt et stabilt og trygt nettverk. Man bør i mange tilfeller også ha et åpent og fordomsfritt forhold til andre kulturer.

Utover dette trenger vi fosterhjem i alle fasonger og fasetter. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.