– Dette er en historisk dag

GOD TONE: Aurskog-Hølands ordfører Roger Evjen (t.v.) og Rømskogs ordfører Thor Håkon Ramberg skriver under intensjonsavtalen. Bak Ramberg står Rømskog KrFs gruppeleder Jan Birger Holth og Rømskogs rådmann Anne Kirsti Johnsen.

GOD TONE: Aurskog-Hølands ordfører Roger Evjen (t.v.) og Rømskogs ordfører Thor Håkon Ramberg skriver under intensjonsavtalen. Bak Ramberg står Rømskog KrFs gruppeleder Jan Birger Holth og Rømskogs rådmann Anne Kirsti Johnsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

BJØRKELANGEN: Det var latter, glede og kake på bordet da ordførerne i Aurskog-Høland og Rømskog undertegnet intensjonsavtalen om kommunesammenslåing.

DEL

Onsdag formiddag undertegnet Aurskog-Hølands ordfører Roger Evjen og Rømskogs ordfører Thor Håkon Ramberg intensjonsavtalen som de to kommunene har forhandlet seg fram til.

– Dette er en historisk dag, sa Aurskog-Hølands ordfører, som fikk æren av å ta ordet først.

– Vi sitter med en avtale mellom Rømskog og Aurskog-Høland som vi som politisk oppnevnt forhandlingsdelegasjon stiller oss bak, sa Evjen videre.

Forhandlingene startet i januar, og siste møte ble avholdt 10. april. Også Sps Gudbrand Kvaal har forhandlet på vegne av Rømskog kommune, men Senterpartiet er ikke fornøyd med resultatet og stiller seg derfor ikke bak intensjonsavtalen.

Tonen og stemningen var lett og ledig i formannskapssalen i rådhuset på Bjørkelangen. Akkurat som forhandlingsmøtene har vært, skal vi tro partene.

Men ordfører Evjen la ikke skjul på at det også har bydd på enkelte utfordringer.

– Det er krevende når en stor og liten kommune skal bli enige. Vi for vår del har vært opptatt av å tenke hele Aurskog-Høland, og vært tydelige på at vi er en større kommune. Vi har mye å gi når det gjelder tjenestetilbud, og har mange store investeringer foran oss. Økonomi og investeringer har nok vært de største utfordringene, men det har vi klart å lande, sa Evjen.

Her kan du lese avtalen i sin helhet

Opprettholde Rømskog som lokalsamfunn

For Rømskog har det vært spesielt ett punkt som har vært viktig: Å bevare Rømskog som et lokalsamfunn. Og det mener både KrF og Ap at avtalen legger til rette for.

– Dette er en god intensjonsavtale. Aurskog-Høland kommune har gjennom år vist at de tar lokalsamfunnene på alvor, og vi har fått avtalefestet at alle lokale basisfunksjoner som skole, sykehjem og så videre skal bestå som i dag, sier ordfører Thor Håkon Ramberg.

Dette er imidlertid ikke noe som gjelder Rømskog spesielt, men hele den nye kommunen.

Avtalen sier blant annet at den nye kommunen skal «Opprettholde eksisterende barnehager, barneskoler og SFO forutsatt faglig grunnlag».

Eksisterende sykehjem og hjemmetjenester skal videreutvikles for å sikre innbyggerne et godt tilbud.

Også fritidstilbud for barn og unge skal opprettholdes, og i tillegg videreutvikles, ifølge avtalen.

LES OGSÅ: – Vi tvinges til sammenslåing

Litt spesialbehandling

På enkelte punkter er Rømskog nevnt spesielt. Som for eksempel punktet om kommunehuset, som sier at kommunen skal «bidra til at kommunehuset på Rømskog skal være et attraktivt og levende senter for aktivitet og fellesskap. I prosessen mot sammenslåing skal kommunal bruk av huset vurderes».

Avtalen sier også at kommunen skal «bidra til å opprettholde dagens lege- og fysioterapihjemler på Rømskog».

Og navnet blir?

Hva den nye kommunen skal hete er ikke en del av avtalen.

– Vi kunne sikkert ha klart å lande det også i denne prosessen, men vi har ikke brukt mye tid på navn, sa Aurskog-Hølands ordfører Roger Evjen.

I stedet skal det jobbes videre med kommunenavn, kommunevåpen, ordførerkjede, visuell profil og andre kommunale symboler.

Det kan både tenkes at navnet blir Aurskog-Høland, eller at man finner noe helt nytt.

– Vi ønsker en åpen prosess med navnekonkurranse der vi kan finne et navn som samler alle. Navnet Aurskog-Høland er et kompromiss fra 50 år tilbake, og nå har vi en mulighet til å tenke nytt. Vi vil involvere innbyggerne, sier Evjen.

Også Rømskog ønsker å stille med åpent sinn.

– Navn bygger identitet, og det kan bidra til å bygge en ny kommune. Vi er positive til en slik prosess, sier ordfører Thor Håkon Ramberg.

Avtalen har ikke vært sett av andre enn forhandlingsdelegasjonene før den ble offentliggjort onsdag.

– Nå skal intensjonsavtalen skal behandles politisk, og vi skal legge den fram for gruppene våre, sier Ramberg.

Avtalen kan ikke endres, slik at kommunestyrene må i juni si ja eller nei til forslaget som ligger på bordet.

Før den tid skal Rømskog kommune gjennomføre en skriftlig innbyggerundersøkelse. Avtalen skal presenteres for innbyggerne gjennom folkemøter på Rømskog 20. april og Bjørkelangen 25. april.

Artikkeltags