(Romerikes Blad)

Ifølge Øst politidistrikt skal kontrollen ha blitt avholdt langs Bjørkeveien i Aurskog i 80-sonen på stedet.

I løpet av tiden de sto der ble 47 biler kontrollert, mens fire av disse fikk et forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.

Høyeste målte hastighet er ifølge Øst politidistrikt 98 km/t i 80-sonen.