Politiet etterlyser rød bil med store skader etter elgpåkjørsel

Artikkelen er over 1 år gammel

– Bilen har kjørt på elgen og føreren har valgt å kjøre videre.

DEL

(Romerikes Blad) Ved 18.40-tida søndag kveld ble politiet på Romerike kontaktet av bilister ved Finstadbru i Aurskog-Høland.

– Der var det en elg som var påkjørt. Den levde fortsatt, men lå i veibanen, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt Romerike til rb.no.

Operasjonslederen forteller at en bil er observert med store skader i området.

– Bilen har kjørt på elgen og føreren har valgt å kjøre videre, sier Lorentzen.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med føreren av bilen og ber om at han melder seg.

– Det er snakk om en rød stasjonsvogn. Den ble observert kjørende mot Årnes, sier han.

Viltnemnda er varslet om ulykken. Har du tips i saken kan du ta kontakt med politiet på 02800.

Plikter ved viltpåkjørsler

Vegtrafikkloven § 12
Plikter ved trafikkuhell: Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4
Hjelpeplikt: Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme.Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om dekning av utgifter.

Kilde: lovdata.no

Artikkeltags