SISTE: Aurskog-Høland lensmannskontor foreslått fredet

Politimester Steven Hasseldal foreslår å opprettholde lensmannskontoret på Bjørkelangen.

Politimester Steven Hasseldal foreslår å opprettholde lensmannskontoret på Bjørkelangen. Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

BJØRKELANGEN: Politimesteren foreslår å opprettholde lensmannskontoret på Bjørkelangen.

DEL

Som tidligere omtalt har en arbeidsgruppe foreslått å legge ned hele åtte lensmannskontorer på Romerike, inkludert kontorene i Sørum, Fet og Aurskog-Høland.

Fredag sendte politimester Jon Steven Hasseldal sitt foreløpige forslag til ny lokal struktur til høring i kommunene. Her er både Aurskog-Høland og Eidsvoll lensmannskontor med videre.

I forslaget presenterer politimesteren et kart for Øst politidistrikt med 11 lokasjoner, delt inn i to geografiske driftsenheter.

Romerike (av politimesteren omtalt som driftsenhet Nord) får hovedsete i Skedsmo.

Ett av fem polititjenestesteder blir Aurskog-Høland lensmannsdistrikt, som skal betjene Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog.

Tilsvarende lensmannsdistrikt er tiltenkt i Eidsvoll. I tillegg er det foreslått politistasjoner i Skedsmo, Ullensaker og Gardermoen.

Forslaget skal på høring i kommunene i seks uker. Deretter skal kommunene sende sine høringssvar til politimesteren innen 1. desember, og politimesteren sender dermed sitt forslag for endelig beslutning til politidirektøren innen 15. desember.

– Høringssvarene jeg mottar fra kommunene vil være med å påvirke mitt endelige forslag som jeg sender til Politidirektøren. Jeg ser frem til innspillene på forslaget, og oppfordrer kommunene til å bruke høringsperioden godt, sier politimester Steven Hasseldal i en pressemelding.

Aurskog-Hølands ordfører Roger Evjen har lovet kamp for å beholde lensmannskontoret på Bjørkelangen.

Arbeiderparti-gruppene i Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum gikk til felles kamp for å beholde lensmannskontoret på Bjørkelangen.

– For mange

Politidirektør Odd Reidar Humlegård uttalte så sent som denne uken at de lokale politidistriktene har gått for langt i sine forslag til kutt i antall lensmannskontor.

Ifølge Politiforum, fagbladet til Politiets Fellesforbund, vil de lokale arbeidsgruppene foreslå å legge ned til sammen 163 tjenestesteder. Det innebærer nær en halvering av dagens 340 tjenestesteder.

– Dette er for mange. Jeg står personlig som garantist for at ikke så mange lensmannskontor vil legges ned, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård i en kommentar til NTB.

Politimester Hasseldals høringsforslag betyr altså at han ønsker å beholde to lensmannskontor mer enn hva strukturgruppa anbefalte.

– Vil rasere hele Romerike

Kritikken har haglet helt siden politireformen ble vedtatt i 2015.

Vidar Aasvangen, tillitsvalgt ved Nes lensmannskontor, har tidligere uttrykt skuffelse.

– Dette vil rasere hele Romerike.  Det er skuffende at strukturgruppa ikke har sett noen fordeler med lensmannskontorene, der det gjennom mange år er bygget opp stor kompetanse og lokalkunnskap. Og vi vet at dersom det først legges ned et lensmannskontor, så kommer det aldri tilbake, sa Aasvangen til Romerikes Blad for drøye to uker siden.

– Vil overraske meg

Også tildligere operasjonsleder, Bjørn Jahr, har sine tvil om nærpolitireformen.

I et intervju med Romerikes Blad 1. oktober, uttalte han at reformen vitner om at politikerne ikke har innsikt i hva som foregår i politiet.

Det vil overraske meg veldig om den gir vanlige folk bedre politidekning enn tidligere.

Fakta

1. januar 2016 ble Follo politidistrikt, Romerike politidistrikt og Østfold politidistrikt slått sammen til Øst politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen for å skape et politi som er bedre rustet for å møte fremtidens utfordringer blant annet innen kriminalitet og forebygging i Øst politidistrikt. Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i politidistriktenes lokale organisering (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi.

Artikkeltags