Overfor NRK uttrykker Altinn-direktør Cathrine Holten bekymring for at viktig programvare ikke lenger vil få støtte, og det tar flere år å utvikle nye systemløsninger og overføre data.

– Vi har dessverre gått flere år nå med etterslep på vedlikehold av systemene våre, sier Holten.

– Vi har bedt om penger til å fornye oss og bidra i regjeringens digitaliseringsstrategi, men uten at vi har nådd opp i prioriteringene i statsbudsjettene, sier hun.

Direktøren mener sikkerheten kan være truet om det ikke kommer midler. Hun får støtte av NHO-foreningen Abelia.

– Det kan gå på sikkerheten løs, sier fagsjef Kjetil Brun.

Nærings- og fiskeridepartementet – det ansvarlige departementet – bevilget i år 172 millioner kroner til utvikling av et nytt registersystem for Brønnøysundregistrene.

– Vi ser at det er behov for oppdatering av portalen, men det er mange datasystemer som har behov for modernisering. Vi prioriterte i år penger til et nytt registersystem. Det var også Brønnøysundregistrenes egen prioritering, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) til NRK. (©NTB)