(Romerikes Blad)

– Vi har hatt ustabilitet i nettverket på sykehuset. Det har ført til at vi har hatt utfordringer i påloggingen til pasientjournalsystemet DIPS, forteller kommunikasjonsdirektør Geir Boye Lindhjem.

Kriseberedskapsnivået er hevet til gul, men det skal ikke være noe dramatikk i følge med dette.

– Traumepasienter blir videresendt til Oslo universitetssykehus og noen av de planlagte behandlingene er utsatt. All nødhjelp fungerer som det skal, sier han.

Sykehuspartner, som drifter IT-systemene på Ahus er nå i gang med å rette opp i feilen.

– Det jobbes veldig hardt med å få systemet til å fungere normalt. Det er stadig bedring, men vi vet foreløpig ikke når feilene skal være rettet.

Sykehuspartner opplyser til RB at det er for tidlig å si noe om årsaken til feilen.