KAMPANJE! Få full digital tilgang og papiravisen i fire uker for kun 49,-

Sykehusstreiken trappes da opp med 119 medlemmer i Akademikerne ved Ahus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

Kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen opplyser at 32 av disse er tilknyttet Ahus, og at de er spredd ut over flere avdelinger.

Primært administrativt

– De utgjør en blanding av administrasjon med stab, leger med stab og noen operative. Primært dreier det seg om administrativt arbeid, noe som i liten grad vil bety mye for pasientbehandlingen i første omgang, sier Aanonsen til Romerikes Blad.

Han opplyser at sykehuset vil følge situasjonen løpende og legge ut oppdatert informasjon på Ahus' nettsider.

– Alle pasienter må møte opp som avtalt med mindre man får beskjed om noe annet. Ingen skal trekke konklusjoner selv, sier Aanonsen.

Spekulerer ikke

Hva en eventuelt senere opptrapping av streiken vil bety for pasientene, ønsker ikke kommunikasjonsdirektøren å spekulere i.

Meklingen mellom Akademikerne og Spekter brøt sammen omtrent en halv time etter meklingsfristen ved midnatt natt til onsdag.

Akademikerne tok ut 194 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset i streik fra onsdag. Ifølge Spekter er i overkants.

Oslo universitetssykehus opplyste onsdag morgen at pasienter med akutt sykdom eller skade ikke vil bli berørt av streiken og at pasienter med timeavtale må møte til avtalt tid.

Fakta

  • 194 medlemmer av Akademikerne gikk ut i streik onsdag morgen etter at meklingen med Spekter ikke førte fram.
  • Streiken berører Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset.
  • Streiken trappes opp fredag med 119 ansatte ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital. Da vil 313 medlemmer ved ni sykehus være i streik.
  • Striden handler blant annet om legenes arbeidstidsordninger.