Det siste kostnadsanslaget er på nesten 14 milliarder kroner, men en finansieringsplan for prosjektet er ennå ikke laget, skriver Aftenposten. Planen er at bilistene skal få deler av regningen og fra statens side har dette ifølge avisen vært omtalt som en forutsetning fra statens side.

Prosjektleder i Statens vegvesen for E6 Oslo øst, Hilde Ulvik, sier at det har vært skissert en løsning hvor 5,8 milliarder skal komme fra staten. Da forutsatte man at de resterende 8 milliardene skulle tas inn som bompenger, sier Ulvik til avisen.

Dette betyr at det må settes opp egne bommer for å fange opp trafikken på E6, eller så må prisene i det eksisterende bomsystemet økes.

– Vi har forutsatt en økning på 8 kroner per passering i bomringen i Oslo, sier Ulvik og påpeker at en slik økning krever politisk enighet neste gang Oslopakke 3 skal fornyes.

Veiprosjektet omfatter E6 fra Klemetsrud til Teisen-krysset, samt videre til Trosterud. Det er planlagt en 4 kilometer lang tunnel mellom Abildsø og Teisen-krysset. Reguleringsplanen fra Statens vegvesen blir sendt til kommunen i 2020, deretter skal den behandles av bystyret. Byggestart er ventet i 2024 og ferdigstillelse i 2030.