Regjeringen letter videre opp i smittevernstiltakene på skoler og barnehager. Fra 2. juni kan hele skoleklasser være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort, opplyser regjeringen.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

De nye tiltakene legges fram i sin helhet på fredag. Da innføres det et nytt system med rødt, gult og grønt lys, som helsemyndighetene skal bruke for å kommunisere hvilke regler som gjelder.

– Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarier, sier Melby.

Trafikklysmodell

Dagens smittevernstiltak tilsvarer rødt nivå, men fra og med mandag 2. juni skal de etter planen nedjusteres til gult.

I barnehagene betyr det at hele avdelinger regnes som én kohort, men at man fortsatt skal unngå trengsel og store samlinger. Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre, og man skal tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

På skolene skal man fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen.

Ansatte kan også veksle mellom forskjellige klasser, men det oppfordres til å unngå trengsel og store samlinger. Reglene er noe forskjellige for barneskolen, ungdomsskolen og de videregående skolene. På videregående oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand utenfor klasserommet når nivået er på gult.

Forutsigbarhet

Barnehagene og skolene kan planlegge for gult lys til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv, opplyser regjeringen.

– Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby.

Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.