Tirsdag var 320 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er det høyeste siden begynnelsen av pandemien.

Tallet er det høyeste som er registrert i hele år og kun fem mindre enn rekorden i hele pandemien, som ble satt 1. april 2020. Da var 325 var innlagt, og 99 koronapasienter fikk respiratorbehandling.

7. april, som var den forrige toppen i 2021, var det 307 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Da var det 93 på intensivavdelingene, og 61 fikk respiratorbehandling.

To nye dødsfall

Akershus universitetssykehus opplyser at to personer har mistet livet med covid-19 siden søndag.

Sykehuset går ikke ut med øvrige opplysninger knyttet til dødsfallet: Verken kjønn, alder eller bosted på de avdøde.

Til sammen 91 personer har mistet livet med covid-19 på sykehuset siden pandemiens start.

Økning i innleggelser

Tirsdag er det til sammen 40 innlagte koronapasienter på sykehuset, hvorav 34 er innlagt på Nordbyhagen i Lørenskog og seks på Kongsvinger sykehus.

Det er en økning på seks innleggelser siden RB-oppdateringen mandag.

Ni av pasientene ligger på intensivavdelingen, mens sju pasienter får respiratorbehandling.

50 på respirator

Tirsdag fikk 50 av koronapasientene respiratorbehandling, og 90 lå på intensivavdeling. Det er tre flere på respirator og åtte flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt tirsdag.

195 av koronapasientene er innlagt i Helse sør-øst, 54 i Helse Midt-Norge, 51 er innlagt i Helse vest, og 20 er innlagt i Helse nord.

61 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, elleve er innlagt hos Helse Midt-Norge, ti er innlagt hos Helse vest, og åtte er innlagt hos Helse nord.

FHI frykter omikronbølge

Men enda flere innleggelser kan nå være rundt hjørnet. I sin oppdaterte risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at de mener omikronvarianten trolig i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene, som covid-19-epidemien allerede gir.

Varianten vil føre til en «betydelig sykdomsbølge» i løpet av desember og januar, ifølge FHI.

Ifølge en modell i denne rapporten vil det rundt 15. desember være 40 nye koronainnleggelser daglig, og rundt 310 pasienter vil ligge på sykehus på grunn av covid-19. Dette anslaget er nå allerede passert.

Ifølge FHIs scenario for i verste fall, kan det bli opptil 150 daglige innleggelser i forbindelse med en vinterbølge, men dette tallet er det veldig stor usikkerhet rundt. De ulike scenarioene varierer det mellom 50 og 14.000 innleggelser totalt i en halvårsperiode.

Siden februar i fjor har 290.536 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser tirsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

(©NTB)