**Sjekk smittesituasjonen i din kommune lenger ned i denne saken.**

Det siste døgnet er det registrert 698 nye smittetilfeller i de tolv kommunene på Romerike. Det er en økning på to smittede siden forrige RB-oppdatering.

Igjen er det storkommunene Lillestrøm, Lørenskog og Ullensaker som har flest smittetilfeller. Samtidig opplever kommuner som Rælingen og Nittedal en relativt stor økning i antall nye tilfeller det siste døgnet.

– Går på den psykiske folkehelsa løs

Til tross for stigende smitte i Nittedal, mener ordfører Inge Solli (V) at tiden er inne for lettelser.

– Selv om vi har hatt økende smitte etter nyttår, håper jeg de nasjonale smittevernreglene blir lempet på nå, sier han til Varingen.

– Dette går på den psykiske folkehelsa løs. Nå må folk snart kunne møtes ute, mener han videre.

Solli peker på at han mener særlig et av tiltakene bør lempes på.

– Skjenkestoppen bør kunne oppheves, eventuelt med at skjenking stoppes etter et visst klokkeslett om kvelden. Dette handler også om å legge til rette for næringslivet, sier han.

Avgjørelsen kommer neste uke

Neste uke blir det klart om de nasjonale koronatiltakene vil vedvare eller ikke. Det gjelder blant annet skjenkestopp og meteren i det offentlige rom.

Om det blir innskjerpinger, lettelser eller samme tiltaksbyrde, er det ingen som vet ennå.

Romerikes Blad har torsdag vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet. De har ikke besvart våre spørsmål rundt de nasjonale tiltakene.

– Det kommer endringer. Men store lettelser med dagens smittenivå, tror jeg ikke jeg kan love. Vi gjør en helhetlig vurdering. I dag har vi nasjonal smitterekord, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Aftenposten.

Slik er smitten i din kommune:

Tallene er hentet fra FHIs MSIS-statistikkbank.

Aurskog-Høland: 14 nye tilfeller registrert siste døgn.

Eidsvoll: 36 nye tilfeller registrert siste døgn.

Enebakk: 17 nye tilfeller registrert siste døgn.

Gjerdrum: 24 nye tilfeller registrert siste døgn.

Lillestrøm: 181 nye tilfeller registrert siste døgn.

Lørenskog: 107 nye tilfeller registrert siste døgn.

Hurdal: Tre nye tilfeller registrert siste døgn.

Nannestad: 27 nye tilfeller registrert siste døgn.

Nes: 56 nye tilfeller registrert siste døgn.

Nittedal: 57 nye tilfeller registrert siste døgn.

Rælingen: 64 nye tilfeller registrert siste døgn.

Ullensaker: 112 nye tilfeller registrert siste døgn.

Slik er situasjonen på Ahus torsdag:

Innlagte koronapasienter totalt: 36

Antall døde med covid-10: 104

Andel innlagt på Nordbyhagen i Lørenskog: 31

Antall innlagte på intensivavdelingen: 8

Antall med respiratorbehandling: 7