Borgarting lagmannsrett skal avgjøre om hvorvidt skytingen av fire ulver i Letjenna-reviret var lovlig. Da saken gikk i tingretten, vant dyrevernerne fram.

Dommen i Oslo tingrett for snart et år siden ga dyrevernorganisasjonen Noah medhold i saken mot staten etter vedtaket om lisensfelling av seks ulver i Letjenna-reviret i Elverum. Klima- og miljødepartementets vedtak 31. desember 2019 om at ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, fastslo tingretten.

Det er riktignok anledning til å felle ulv innenfor ulvesonen, selv om dyret er fredet, men Stortinget har oppstilt flere krav som må være innfridd før man kan fatte fellingsvedtak. Letjenna-vedtaket innfridde ikke disse kravene, ifølge dommen.

Tirsdag kommer spørsmålet på Borgarting lagmannsretts bord. Domstolen har satt av fire dager til rettsbehandlingen.

– Noah venter at dommen blir stående, og at også lagmannsretten finner at den høye terskelen for å gjøre unntak fra vern av kritisk truet ulv inne i sonen, ikke er overholdt når staten skyter ulver bare fordi de eksisterer, sier Noah-leder Siri Martinsen.

(©NTB)