Illustrasjonen viser hvordan Statens Vegvesen ser for seg sitt foretrukne alternativ til ny Glommakryssing.