NVE har sendt ut farevarsel: – Hold deg unna bratte skråninger

Lørdag kveld åpner slusene seg, og gjennom hele søndagen skal det regne kraftig over Romerike. Det kan bety trøbbel.