Ulven har stått bak angrep på sau og storfekalv i Aurskog-Høland og Nes kommuner.

Det var i slutten av oktober til sammen 15 sauer ble drept av ulven på to ulike gårder på Lierfoss.

Ingen av sauene gikk innenfor det Statsforvalteren anser som rovviltavvisende gjerder.

Nå er det bevist at ulven som angrep sauene var kjendisulven. Ulven sto også bak angrepet på kuer i Nes noen dager tidligere.

Hannen ble blant annet omtalt av tidligere miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) som «Norges viktigste ulv» da den ble flyttet fra Koppang i Østerdalen til Trøsken-området i Østfold i januar i fjor, skriver Rovdyr.org.

Setten-hannen er en immigrerende ulv fra den finsk-russiske populasjonen, og det er innavlssituasjonen blant ulver i Norge og Sverige som gjør at den har fått status som genetisk viktig.

Nei til felling

Ulven er også tidligere blitt flyttet, i november 2019, fra Engerdal til et område i Kongsvinger. Den gang for å unngå at den skulle fortsette å gjøre skade på tamrein.

I og med at hannen har hatt tilhold flere ulike steder, har også navnet forandret seg.

Ulven har også vært omtalt som Elgå-hannen, Deisjø-hannen og med det langt mer folkelige kallenavnet «Super’n».

Aurskog-Høland kommune søkte om fellingstillatelse på ulven, men fikk nei fra Statsforvalteren.

– Innenfor ulvesonen er den terskelen høy for å gi fellingstillatelse. Utenfor ulvesonen er den tilsvarende lav. I kommunen som tilhører ulvesonen forventes det at husdyreiere tilpasser seg ulven. Her har rovdyrene førsteprioritet, opplyste seniorrådgiver Olav Thøger Haaverstad hos Statsforvalteren overfor Indre Akershus Blad etter angrepene.